Suomi lisää tukeaan kehitysmaiden lasten koulutukseen – tyttöjen koulutusta painottavan järjestön pääjohtaja Suomessa

Suomi on liittynyt Global Partnership for Education -kumppanuuteen (GPE) ja lisää rahaston kautta tukeaan kehitysmaiden lasten, erityisesti tyttöjen koulutukseen. Suomen ensimmäinen rahoituspäätös on 4 miljoonaa euroa vuosille 2013 ja 2014.[:]

Global Partnership for Education -rahaston pääjohtaja Alice Albright on kehitysministeri Heidi Hautalan vieraana Suomessa 13. syyskuuta. Vierailunsa aikana Albright tapaa myös kehitysmaiden koulutuskysymyksissä aktiivisia sidosryhmiä.

“Olen täysin vakuuttunut siitä, että investoinneilla tyttöjen ja naisten koulutukseen on vahva kerrannaisvaikutus kaikkiin kansainvälisiin kehitystavoitteisiin”, toteaa kehitysministeri Heidi Hautala. “‘Oikeus opetukseen on perustavaa laatua oleva ihmisoikeus, eikä ainoastaan sitä. Se on yhteiskunnallisten muutosten keskeinen käynnistäjä. Global Partnership for Education kohdistaa tukensa juuri sinne, missä sitä eniten tarvitaan: köyhimpiin maihin ja hauraisiin valtioihin, sekä tyttöjen koulutukseen.”

Global Partnership for Education syntyi vuonna 2001 Koulutus kaikille -tavoitteiden ja opetukseen liittyvien vuosituhattavoitteiden toteuttamiseksi. GPE:n rahasto kohdentaa rahoituksensa Koulutus kaikille -tavoitteista kauimpana olevien maiden, erityisesti hauraiden ja konflikteista kärsivien maiden opetuksen tukemiseen. GPE painottaa tyttöjen koulutuksen edistämistä.

“Olen iloinen voidessani toivottaa Suomen tervetulleeksi Global Partnership for Education -kumppanuuteen. Näinä taloudellisesti vaikeina aikoina Suomen tuki GPE:lle on voimakas viesti koulutuksen keskeisestä roolista köyhyyden vähentämisessä”, Alice Albright sanoo.

”GPE yhdistää avunantajien, kehitysmaiden, kansalaisyhteiskunnan, opettajajärjestöjen, yksityissektorin ja useiden säätiöiden voimat lasten kouluun pääsyn ja laadukkaan opetuksen mahdollistamiseksi. Suomi toimii muille maille opetuksen laadun mittatikkuna ja tuo kumppanuuteen arvokasta erityisosaamista, joka hyödyttää köyhimmissä maissa niitä 57 miljoonaa lasta, jotka eivät vielä ole päässeet kouluun”, Albright lisää.

GPE:ssä on mukana yli 20 avunantajaorganisaatiota ja tukea on kanavoitu viidellekymmenelle maalle. GPE:n kautta on ohjattu rahoitusta kaikkiaan yli 3,1 miljardia dollaria. UNESCO:n tilastoaineiston perusteella GPE:n tukea saaneet maat ovat edistyneet koulutustavoitteiden saavuttamisessa paremmin kuin sellaiset maat, jotka eivät saa GPE-tukea. Merkittävää on myös se, että GPE:n tukea saavissa maissa myös kansallinen rahoitus opetussektorille on lisääntynyt 6-9 prosentin vuosivauhtia, mikä on enemmän kuin maiden talouskasvu. Työtä täytyy vielä tehdä, sillä maailmassa on vielä lähes 60 miljoonaa lasta, jotka eivät pääse kouluun. Suurin osa heistä on tyttöjä.

Alice Albrightin mielestä Suomen tulo GPE-kumppanuuteen on erityisen tärkeää, sillä Suomen hyvät oppimistulokset ovat viesti kaikille maille siitä, että opetuksen laatuun tukee panostaa.

Lisätietoja: kehitysministerin lehdistöavustaja Milma Kettunen, puh. 040 522 9869, kehityspolitiikan neuvonantaja Jussi Karakoski, toimialapolitiikan yksikkö, puh. 040 731 4514

Tiedote (196/2013) on julkaistu ulkoministeriön internetsivuilla 13.9.2013.

Facebook
Twitter
WhatsApp