Heidi Hautala

Jag är Europaparlamentariker för De gröna och vice ordförande för Europaparlamentet.

Under den här valperioden är jag medlem i utskottet för internationell handel och i underutskottet för mänskliga rättigheter.

Jag är också suppleant i utskottet för rättsliga frågor. Därtill deltar jag i Europaparlamentets ASEAN-delegation (Brunei, Kambodja, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippinerna, Singapore, Thailand och Vietnam) och är suppleant i delegationen till Ryssland.

 

European Parliament Working Group on Responsible Business Conduct

Blogg

It seems we can't find what you're looking for.

Sociala medier

Möten med intressentgrupper

De gröna har förbundit sig till öppenhet. Allmänheten har rätt att veta vad deras
politiska företrädare gör och måste kunna följa hur makten utövas i Bryssel. Därför
har vi valt att publicera uppgifterna för alla lobbymöten med Heidi och hennes
specialmedarbetare.

På parlamentets webbplats finns alla Heidis lobbymöten sedan januari 2020.
Uppgifterna för lobbymötena under åren 2015-2019 har publicerats med hjälp av
online-verktyget LobbyCal.

Vi ger inte ut information om möten med hotade politiska dissidenter, journalister ochvisselblåsare för att trygga deras säkerhet.