Suomi avainroolissa globaalien ongelmien ratkaisemisessa

Suomella on nyt ainutlaatuinen tilaisuus vaikuttaa siihen, miten kehitys rahoitetaan. Suurlähettiläs Pertti Majasen johtama YK:n kestävän kehityksen rahoituskomitea on avainroolissa, kun YK päättää vuoden 2015 jälkeisistä kehitystavoitteista – eli siitä, miten suuret globaalit ongelmat ratkaistaan. Majanen johtaa komitean työtä yhdessä Nigerian entisen valtiovarainministerin Mansur Muhtarin kanssa.

[:]

Keskiviikkona työnsä aloittaneen Majasen komitean tehtävänä on laatia suunnitelma siitä, miten köyhyyden ja eriarvoisuuden poistaminen sekä ilmastonmuutoksen torjuminen rahoitetaan. Tähän tarvitaan sekä julkista että yksityistä rahoitusta. Kyse on esimerkiksi siitä, miten kauppa ja kansainväliset investoinnit ottavat kestävän kehityksen tavoitteet huomioon.

Perustava kysymys koskee kehitysmaiden omia voimavaroja. Siksi kysymykset verotuksesta, luonnonvarojen vastuullisesta hallinnosta tai investointien läpinäkyvyydestä ovat tärkeä osa komitean työtä.

Komitean on annettava esityksensä ensi vuoden lopussa. Jos suunnitelma ei saa kehitysmaiden kannatusta, on yhteisistä tavoitteista sopiminenkin hyvin vaikeaa.

Majasen nimitys kiinnittää huomion myös Suomen omiin ratkaisuihin. On entistä tärkeämpää, että me osoitamme vastuuntuntomme ja pidämme kiinni sitoumuksistamme – eli käytämme kehitysyhteistyöhön 0,7 prosenttia BKTL:stä vuoteen 2015 mennessä. Muutoin kehitysmaiden vakuuttaminen pyrkimystemme aitoudesta ontuu.

Facebook
Twitter
WhatsApp