Kotihoidontuen jako edistysaskel tasa-arvolle

Hallituksen toimia ei viime aikoina ole kommentoitu kovin myönteisessä valossa. Kritiikki on ollut osin ansaittua: Talouden mittarien osoittaessa alaspäin ei helppoja päätöksiä ole eikä vaikeita päätöksiä ole ollut kuuden puolueen hallituksessa helppo tehdä. Nyt niitä tehtiin.[:]

Suomen aikaisemman menestyksen yksi keskeinen tekijä oli edullinen ikärakenne: Suuret ikäluokat olivat Suomessa todella suuria, vanhemmat ja nuoremmat ikäluokat taas pienempiä. Tämän luonnollinen ja vääjäämätön seuraus on se, että seuraavassa sukupolvessa on vähemmän työssäkäyviä ihmisiä. Tämän vuoksi pitää käyttää kaikki keinot työkykyisten ihmisten työurien pidentämiseen. Alusta, lopusta ja keskeltä.

Peräti 94 prosenttia kotihoidontuen saajista on naisia. Vanhemmuus on siten yksi keskeinen syy siihen, että naisten urakehitys jää miehistä jälkeen. Ongelma ei ole naisten kotiin jääminen, vaan se, että miehet eivät jää kotihoidontuelle.

Hallitus esittää, että kotihoidontuki jaettaisiin tasan puolisoiden kesken. Jos toinen ei jää hoitamaan lasta, niin aika puolittuu. Tämä tarkoittaa sitä, että valtio kannustaa vahvasti lastenhoitovastuun jakamiseen tasan vanhempien kesken, olivat he sitten homoja tai heteroita. Jatkovalmistelussa on huomioitava yksinhuoltajien ja etävanhempien oikeudet lastenhoitoon.

Työnantajan on tämän päätöksen jälkeen paljon helpompi valita nuori nainen vakituiseen työsuhteeseen, kun hän tietää että pitkät poissaolot ovat rajoitetumpia ja nuoren miehen kotiin jääminen on todennäköisempää.

Kotihoidontuen muutos herättää varmasti voimakasta kriittistä keskustelua. Tarkoitus ei ole syyllistää nyt arvokasta työtä tekeviä eli lapsiaan kotona hoitavia äitejä, vaan jakaa vastuu myös isille. Nyt tehty ratkaisu edistää yhteiskunnan pitkän aikavälin tavoitteita eli poika- ja tyttölapsien yhtäläisiä mahdollisuuksia edetä yhteiskunnassa. Se tavoite liikahtaa nyt eteenpäin. Samalla tehtiin tärkeä päätös selvittää eri vaihtoehdot vanhemmuuden ja sen kustannusten tasaamiseksi.

(Teksti on julkaistu Vihreässä blogissa 29.8.2013.)

Facebook
Twitter
WhatsApp