Ryhmäkanne vahvistaa kuluttajansuojaa Euroopan unionissa

Kuva: Sean Mac Entee, Flickr

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio saivat päätökseen neuvottelut EU:n ryhmäkannedirektiivistä. Kun direktiivi tulee voimaan, kuluttajajärjestöt ja itsenäiset kuluttajaviranomaiset voivat nostaa kanteita kuluttajien etujen suojaamiseksi, esimerkiksi vaatia lainvastaisen toiminnan lopettamista tai kuluttajille maksettavaa vahingonkorvausta.

Vihreiden europarlamentaarikko ja Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja Heidi Hautala toimi oikeudellisten asioiden valiokunnassa varjoesittelijänä ja osallistui lainsäädäntöneuvotteluihin vihreän ryhmän (Greens/EFA) edustajana.

“Direktiivi paikkaa aukon EU:n kuluttajansuojalainsäädännössä. Ryhmäkannedirektiivin ansiosta kuluttajat voivat järjestäytyä puolustamaan etujaan eivätkä jää yksin, kuten esimerkiksi Volkswagenin päästöhuijausjupakassa kävi”, Hautala sanoo.

“Direktiivi vahvistaa kuluttajansuojaa kaikkialla EU:ssa. Monissa jäsenmaissa kuluttajalainsäädäntö on Suomea heikommalla tolalla eikä kuluttajaviranomaisten rooli ole yhtä vakiintunut. Sisämarkkinoilla myös lainvastainen toiminta voi olla rajat ylittävää. Siksi on tärkeää vahvistaa juuri rajat ylittävää kuluttajansuojaa”, Hautala toteaa.

Kuluttajansuoja on vasta ensimmäinen askel. Oikeuskomissaari Didier Reynders on todennut, että ryhmäkanne voisi olla toimiva keino myös yritysvastuun vahvistamiseen.

“Ihmisoikeusloukkaukset yritysten hankintaketjuissa jäävät usein vaille oikeutta lainsäädännön puutteellisuuden vuoksi. Ryhmäkannedirektiivi antaa arvokasta tietoa, sillä komissio valmistelee paraikaa EU:n yritysvastuulainsäädäntöä”, Hautala sanoo.

Facebook
Twitter
WhatsApp