Presidentin kunnioitettava parlamentarismia

Vihreiden presidenttiehdokas, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Heidi Hautala on seurannut tyrmistyneenä muiden presidenttiehdokkaiden ja kärkipoliitikkojen kannanottoja eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausuntoon, jonka mukaan suomalaisten joukkojen lähettämisestä EU:n kriisinhallintaoperaatioihin päättää hallitus eikä presidentti. Hautala huomauttaa esittäneensä tämän kannan jo lakiesityksenlähetekeskustelussa.

On huolestuttavaa, että presidentti Tarja Halonen ja pääministeri Matti Vanhanen eivät luota Suomen perustuslakiin, jonka tulkinnasta päättää eduskunnan perustusvaliokunta. Kumpikin syyttää valiokuntaa “politikoimisesta”. Myös kriisinhallintalakiesityksen valmistelusta vastannut ulkoministeri Erkki Tuomioja epäilee valiokunnan motiiveja.

Olisi hyödyllisempää kuulla kaikilta kolmelta, miten lakiesitys syntyi. On ilmeistä, että esitys on keinotekoinen kompromissi, johon liittyi heidän nyt paheksumaansa politikointia. Presidentti suostui lopulta pitkin hampain YK:n sivuuttamiseen operaatioista päätettäessä, ja tästä hyvästä hallitus antoi presidentille joukkojen lähettämiseen veto-oikeuden. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan odotettiin huolellisen asiantuntijakuulemisen jälkeen muuttavan kriisinhallintalakia juuri presidentin alkuperäisen kannan suuntaan, joka korostaa YK:n asemaa.

On hälyttävää, että pääministeri pikaistuksissaan veti lakiesityksen pois. Näin hän pysäytti suotuisasti ja asian vaatimalla vakavuudella edenneen parlamentaarisen päätöksenteon. Kun vielä presidenttikin on puolustanut pääministerin menettelyä, voi kysyä, kuinka kykenevä kumpikaan olisi presidenttinä kunnioittamaan perustuslaissa määriteltyä valtioelinten toimivallan jakoa.

Lähes kaikilla presidenttiehdokkailla näyttää olevan tarve esiintyä kansalaisten mielipidetiedusteluissa peräänkuuluttamana “vahvana johtajana”. Siksi he painottavat kriisinhallintapäätöksenteossa presidentin ylipäällikkyyttä. Olisi kuitenkin korkea aika aloittaa keskustelu siitä, miten presidentti voi osoittaa vahvuutensa nimenomaan arvojohtajana, joka omilla kannanotoillaan myös viitoittaa tietä presidentin aseman normalisoimiseen.

Facebook
Twitter
WhatsApp