Perusoikeudet Tukholman ohjelman lähtökohdaksi

Lissabonin sopimus astuu voimaan 1.12.  Euroopan parlamentista tulee neuvoston eli unionin jäsenvaltioiden hallitusten kanssa tasavertainen lainsäätäjä oikeus- ja sisäasioissa.

Voimakkaasti vahvistuvan parlamentin sisä- ja oikeusasioiden valiokunnan ainoa suomalaisedustaja Heidi Hautala (vihr.) korostaa parlamentin vastuuta perusoikeuksien suojelemiseksi ja päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi. Vanhoja menettelytapoja on uudistettava rivakasti.[:]

Hiljattain paljastui, että jäsenvaltiot ovat valmiita pidentämään kansalaisten arkaluontoisia pankkitietoja Yhdysvalloille luovuttavaa SWIFT-sopimusta vielä vuodella. Sopimus Yhdysvaltojen kanssa aiotaan solmia viimeisenä oikeudellisesti mahdollisena päivänä eli 30. marraskuuta. Tämä on häpeällinen yritys ohittaa Euroopan parlamentti, seuraavana päivänä se ei enää olisi onnistunut, Hautala toteaa.

Lissabonin sopimuksen voimaantulon kanssa miltei samanaikaisesti 10. joulukuuta Eurooppa-neuvosto hyväksyy uuden ohjelman oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueella vuosiksi 2010 – 2014. Tästä niin kutsutusta Tukholman ohjelmasta on keskusteltu kesän ja syksyn aikana kiivaasti ympäri Eurooppaa. Hautala pahoittelee ohjelman olematonta huomiota Suomen tiedotusvälineissä.

Euroopan parlamentti äänesti tänään 25.11. Tukholman ohjelmasta. Hautala oli monilta osin tyytyväinen parlamentin hyväksymään linjaan, joka puutteistaan huolimatta on osoitus siitä, että parlamentin täysimääräinen osallistuminen oikeus- ja sisäasioiden päätöksentekoon tulee vaikuttamaan myönteisesti jokaisen eurooppalaisen elämään.

– Parlamentti toteaa, että kansalaisten oikeuksia ja vapauksia ei voi alistaa turvallisuudelle. Parlamentti hyväksyi myös ehdotukseni ihmisoikeuksien valtavirtaistamisesta ulkopolitiikan kaikille aloille.

– Monilta osin parlamentin suhtautuminen maahanmuuttoon on tarpeettoman epäluuloista. Pahoittelen myös sitä, että tavoite jäsenvaltioiden vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen ulottamisesta samaa sukupuolta olevien parien oikeuksiin kaatui äänestyksessä konservatiivisiin asenteisiin.

 Lisätietoja: Heidi Hautalan toimisto/Lassi Jyrkkiö +32 49 10 86 187

 Neuvoston vuotanut SWIFT-sopimusluonnos löytyy osoitteesta https://hhautala.demo.site/wp-content/uploads/2009/11/swift-draft.pdf

Facebook
Twitter
WhatsApp