Hautala tyytyväinen EU:n huippuvirkanimityksiin

Europarlamentaarikko Heidi Hautala suhtautuu myönteisesti EU:n huippuvirkanimityksiin. valtuuskunnassa pitämässään puheessa Hautala korosti, ettei Suomi alun perinkään halunnut EU:lle vahvaa presidenttiä, vaan matalan profiilin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, joka saattaa jäsenmaiden kantoja yhteen.[:]– Tehtävään valittu belgialainen Herman van Rompuy täyttää nämä vaatimukset, Hautala totesi.

Unionin korkeaksi ulkopoliittiseksi edustajaksi valittu komissaari Catherine Ashton on Hautalan mukaan avoin ja keskusteleva. Ashton on puolustanut näkyvästi seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja hänen taustansa on rauhanliikkeessä.

– Odotan hyvää yhteistyötä Ashtonin ja Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan välillä. ihmisoikeusnäkökulma on otettava täysimääräisesti huomioon EU:n ulkosuhteissa, ja tästä näkökulmasta Ashtonin nimitys on hyvä asia, ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtajana toimiva Hautala korostaa.

Hautala onnitteli puheessaan Olli Rehniä komission talous- ja rahakomissaarin salkusta.

– Vihreiden näkökulmasta oli ehkä parempi, ettei Rehnistä tullut energiakomissaaria, koska hänet tunnetaan ydinvoiman ystävänä. Kuten kaikki tiedämme, ei Olkiluoto 3:a voi mainostaa Euroopassa ydinvoiman uutena tulemisena.

Hautalan mukaan komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso on komissiota kootessaan ottanut tosissaan komission naisjäsenten ja parlamentin johtavissa asemissa olevien naisten verkoston vaatimukset. Nyt nimitettävässä komissiossa naisten osuus on nousemassa hieman, kolmannekseen.

– Barroso on ollut huolissaan siitä, etteivät jäsenmaat ole ottaneet tasa-arvoa huomioon komissaariehdotuksissaan. sen vuoksi naisverkosto vaatii, että jäsenmaat esittävät seuraavaan, viiden vuoden kuluttua valittavaan komissioon sekä nais- että miesehdokasta, Hautala kertoi.

Facebook
Twitter
WhatsApp