Palmuöljy yhteiskuntavastuun koetinkivenä

Kolumni Maaseudun tulevaisuudessa 27.10.2010

Orangeiksi pukeutuneet aktivistit ovat vierailleet usein Neste Oilin huoltoasemilla vaatimassa yhtiötä noudattamaan ilmastonmuutoksen torjunnasta antamiaan lupauksia ja kehottaen autoilijoita välttämään “sademetsädieseliä”.

Yritykset havahtuvat dramaattisesti uuteen todellisuuteen, jossa niiden on kannettava yhteiskunnallinen vastuunsa koko tuotantoketjusta. Uusien liiketoimintariskien hallinta ei aina suju mallikkaasti.[:]

Kun 2000-luvun alussa EU:ssa alettiin ponnistella ilmastonmuutoksen torjumiseksi mm. helpottamalla liikenteen biopolttoaineiden tuotantoa, ympäristöväki vaati niille tiukkoja elinkaarivaatimuksia. Jouduttaisiin ojasta allikkoon, jos ei otettaisi huomioon raaka-aineiden tuotannon kaikkinaisia sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia. Poliittisissa päätöksissä tämä toteutui vasta, kun kunnianhimoiset tavoitteet biopolttoaineiden käytölle oli jo asetettu. 2000-luvun lopulla oivallettiin lisäksi, että biopolttoaineet kilpailevat ruoantuotannon kanssa.

Samaan aikaan liikenteen muut vaihtoehdot ovat kehittymässä. Hybridi- ja sähkömoottorit, tiemaksut ja joukkoliikenteen suosiminen ovat osoittautuneet tehokkaimmiksi liikenteen ilmastotoimiksi. Biopolttoaineilla on silti merkitystä.

Miten sitten Neste Oilin tulee toimia perinteiselle öljy-yhtiölle oudossa maastossa, jossa uusiutuvat raaka-aineet kasvavat?

On pysyttävä tutkimuksen kärjessä.Tutkimuksen on oltava monialaista, pelkkien luonnontieteiden avulla biopolttoaineiden aikaansaamia konflikteja ei ratkaista. Kun yksinkertaisia vastauksia ei ole, yritykset ovat joutuneet keskelle miinakenttää.

Paras esimerkki tästä ovat maankäytön epäsuorat vaikutukset, kun kysynnän kasvaessa tuotanto on vaarassa levitä sademetsiin. Niiden suojelu vaatii kuitenkin myös valtioiden toimia, aina kansainvälisiin sopimuksiin asti. Tähän paraskin yhtiö voi vaikuttaa hyvin rajallisesti. Olen koettanut saada mm. kehitys- ja kauppaministeri Väyrysen innostumaan kansainvälisistä sopimuksista, joilla estetään sademetsien tuhoa ja muita epäsuoria maankäyttöhaittoja.

Valtioiden välisin toimin on myös pyrittävä edistämään hyvää hallintoa raaka-aineiden tuottajamaissa. Oikeusvaltio, hallinnon läpinäkyvyys ja korruption kitkeminen ovat omiaan parantamaan lakien noudattamista ja valvontaa ja siten helpottamaan vastuullisten yritysten toimintaa. Suuret toimijat voivat itsekin painostaa tuottajavaltioita luomaan eettisesti hyväksyttävän toimintaympäristön.

Raaka-aineiden sertifiointiin tähtäävällä yhteistyöllä tuottajien ja kansalaisjärjestöjen kanssa Neste Oil on jo saanut hyviä tuloksia, mutta niitä on edelleen vauhditettava. Neste Oil haluaa aidosti parantaa toimintansa eettisyyttä. Hallintoneuvoston puheenjohtajana vastaan itseeni kohdistuvaan arvosteluun ja lähden heti ensi vuoden alussa katsastamaan tilannetta Malesiaan ja Indonesiaan. Käyn palmuöljyviljelmillä, tapaan tuottajia, kansalaisjärjestöjä, viranomaisia ja poliitikkoja.

Ympäristöjärjestöt ovat esittäneet vakavia väitteitä palmuöljyn tuotannon haitoista ja laiminlyönneistä. Yhtiön tulee vastata väitteisiin, tarvittaessa riippumattomin ulkopuolisin selvityksin, jos sana on sanaa vastaan.

Avoimessa ja globaalissa jokainen pienikin aukko yhteiskuntavastuussa paljastuu. Kansalaisjärjestöt ovat hyviä sparraajia ennakoitaessa yhä uusia eettisiä liiketoimintariskejä.

HEIDI HAUTALA

Kirjoittaja on Neste Oilin hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Facebook
Twitter
WhatsApp