Naisiin kohdistuva väkivalta usein vaiettu ihmisoikeusloukkaus

Naisia on maailmassa hieman vähemmän kuin miehiä – siitäkin huolimatta, että naisia syntyy enemmän kuin miehiä. Maailmasta on arvioitu puuttuvan 200 miljoonaa  naista. Yksi syy tähän on naisiin kohdistuva väkivalta. Suomen presidentti voi vaikeitakin asioita esiin nostavana arvojohtajana ottaa selkeästi kantaa ja toimia lähisuhdeväkivaltaa vastaan sekä omassa maassa että maailmanlaajuisesti. Ihmisoikeuspolitiikkaa pidetään usein osana ulkopolitiikkaa. Väärin. Myös Suomessa tapahtuu ihmisoikeusloukkauksia. Amnesty International on korostanut Joku Raja! – kampanjassaan, että naisiin kohdistuva väkivalta on laajamittainen ja usein vaiettu ihmisoikeusloukkaus. Maailman naisista 20-50 prosenttia joutuu perheväkivallan uhriksi avioliitossa.  

Maailman HIV-päivänä on myös pantava merkille raiskausten ja naisten HIV-tartuntojen kuolettava yhteys: Etelä-Afrikassa joka toinen nainen raiskataan elämänsä aikana, heistä 40 % alle 12-vuotiaina. Juuri raiskaukset ovat syynä siihen, että eteläafrikkalaisista HIV-tartunnan saaneista tällä hetkellä naisia on 2,5 kertaa enemmän kuin miehiä. Kriisialueilla työskentelevät suomalaiset on tehtävä tietoisiksi alistamisen ja väkivallan kohteiksi joutuneiden naisten erityistilanteesta mm. hyödyntämällä nais- ja ihmisoikeusjärjestöjen tietoja ja kokemuksia. Suomessa noin 90 000 naista kokee tänä vuonna suhteessaan väkivaltaa.

Maamme on Euroopan huippua naisten kuolemaan johtaneissa väkivaltatapauksissa. Suuri osa väkivallasta jää ilmoittamatta ja syylliset rankaisematta, ja osasyynsä tässä on sillä, että Suomessa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on vähätelty. On kiireellisesti luotava kansallinen lähisuhdeväkivallan vastainen toimintaohjelma ja taattava sen rahoitus. Kuntien pitää myös laatia toimintaohjelmat lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi.

Presidenttiehdokas Heidi Hautala kansainvälisenä AIDS – päivänä

Facebook
Twitter
WhatsApp