Laivapolttoaineiden rikkipitoisuus-mietinnön kuulemistilaisuus EP:ssä

Komission on esittänyt meriliikenteessä käytettävien raskaiden polttoöljyjen rikkipitoisuudelle rajoituksia kansainvälisesti sovituilla herkillä merialueilla, kuten esimerkiksi Itämerellä. Heidin laatima Euroopan parlamentin mietintöluonnos esittää merkittäviä tiukennuksia säädöstekstiin ja mm. vaatii 2008 lähtien rajoituksen laajentamista koko Euroopan alueelle. Heidin yhdessä ympäristöjärjestöjen ja laivanvarustajateollisuuden järjestöjen kanssa järjestämään tilaisuudessa käytiin monipuolinen keskustelu meriliikenteen ympäristöhaasteista ja toisaalta kansainvälisen toimialan vaikeuksista sopeutua alueellisiin rajoituksiin. Lisää Heidin mietinnöstä ja kuulemistilaisuudesta.

Facebook
Twitter
WhatsApp