Kansanedustaja Heidi Hautala Itämeren kaasuputkihankkeesta: Kansainvälisiä sopimuksia noudatettava Venäjän vaatimuksista huolimatta

Venäjän varapääministeri Igor Shuvalov on vaatinut eilen 4.6. Itämeren valtioiden neuvoston huippukokouksessa Riiassa, että Itämeren kaasuputken rakentamisen on varmistuttava jo lähikuukausina. Kaasuputken vedenalaisesta rakentamisesta on tekeillä kansainvälinen ympäristövaikutusten
arviointi, jonka arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta. Vasta sen jälkeen seuraa ratkaisuvaihe, joka edellyttää päätöksiä viidessä Itämeren maassa.

Samaan aikaan Kotkaan on tarkoitus tuoda aivan lähiaikoina parisentuhatta putkea, jotka tullaan käyttämään  Itämeren kaasuputken rakentamiseen. Putket on määrä pinnoittaa Kotkan satamaan rakennettavassa pinnoitustehtaassa. Peräti 32 hehtaarin alue vaatii runsaasti erilaista rakentamista. Kaasuputken rakentajayhtiö Nord Streamin edustajat ja Kotkan kaupunki ovat vasta selvittämässä, minkälaisia ympäristö- ja muita lupia hankkeen toteuttamiseen tarvitaan. Kotkaan tuotaville putkille ei ole tarkoitus tehdä mitään ennen ensi vuoden maaliskuuta.

– Olennaista osaa kaasuputken rakentamishankkeesta lähdetään nyt Kotkassa toteuttamaan täysin
ennenaikaisesti tilanteessa, jossa kaasuputkihankkeen kansainvälinen ympäristövaikutusten
arviointiprosessi on kesken. Jo tuotavien kaasuputkien valtava määrä osoittaa, ettei kyse ole merkitykseltään vähäisestä valmistavasta toiminnasta, vaan kaasuputken rakentamisen tosiasiallisesta aloittamisesta, Heidi Hautala sanoo.

Kansainvälisen Espoon sopimuksen mukaan aiheuttajaosapuolten tulee varmistaa, että ympäristövaikutusten arviointi tehdään ennen päätöksentekoa asioissa, joihin on luettu “suuriläpimittaiset öljy- ja kaasuputket”. Kaasuputkien täysin ennenaikainen tuominen Kotkaan tarkoittaa Heidi Hautalan mielestä käytännössä rakennustöiden aloittamista ja on siten selkeästi ristiriidassa sopimuksen kanssa.

– Suomi on toistuvasti korostanut kaasuputkihanketta nimenomaan ympäristökysymyksenä. Putkien ennenaikainen tuonti Kotkaan on omiaan saattamaan eri maiden hallitukset ja lupaviranomaiset tilanteeseen, jossa heille ei anneta tilaisuutta arvioida kaasuputkihanketta objektiivisesti muun muassa ympäristövaikutusten osalta, Heidi Hautala toteaa tänään hallitukselle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä.

Facebook
Twitter
WhatsApp