Kansanedustajat Pekka Haavisto ja Heidi Hautala Vihdissä: Aika on ajanut Ideaparkkien ohi

Kansanedustajat Pekka Haavisto ja Heidi Hautala ihmettelevät pääministeri Matti Vanhasen viimeaikaisia, yhdyskuntarakenteen hajauttamiseen kannustavia puheita. Korostaessaan kuntien itsenäistä kaavoitusvastuuta Vanhanen unohtaa, että esimerkiksi Vihdin Ideapark-hanke on voimassaolevan Uudenmaan maakuntakaavan vastainen.

– Vihti ei ole mikään yksittäistapaus. Kyse on valtakunnallisista maankäytön periaatteista, joissa kaupan suuryksiköiden rakentamista on perustellusti rajoitettu. Näin pyritään kestävään yhdyskuntarakenteeseen sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan, toteaa maankäyttö- ja rakennuslakia Lipposen ykköshallituksessa ympäristöministerinä valmistellut Pekka Haavisto.

Yli 90 prosenttia Lempäälän Ideaparkissa käyvistä seitsemästä miljoonasta asiakkaasta tulee yksityisautolla ostoksille keskimäärin 100 kilometrin päästä. Vihdin Ideaparkin havittelemat kymmenen miljoonaa kävijää tuskin suosisivat joukkoliikennettä. Vihdissä tehdyn kasvihuonekaasukartoituksen mukaan 43 prosenttia kunnan kasvavista päästöistä tulee jo nyt yksityisautoilusta. Tähän pääsyynä ovat hajarakentaminen sekä heikko joukkoliikenne.

– Kunnan innostus hypermarketrakentamiseen on vähintäänkin outoa, kun ottaa huomioon, että se on sitoutunut EU:n tavoitteeseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, Pekka Haavisto ja Heidi Hautala hämmästelevät.

– Kaavoituksessa on tärkeää, että toiminta on riippumatonta ja ettei synny epäilystäkään sopimattomista kytköksistä. On hyvä aika vaatia niin kunnallisvaaliehdokkaiden kuin puolueidenkin rahoituksen täydellistä läpinäkyvyyttä, Heidi Hautala sanoo.

Facebook
Twitter
WhatsApp