Innovaatioilla ilmastonmuutoksen torjuntaan

///Taloussanomien Kierrätys ja kestävä kehitys – liite

Ympäristönsuojelua on näihin aikoihin asti totuttu pitämään kolmannen luokan kysymyksenä, joka kuuluu vain viherpiipertäjille ja kaiken kehityksen kyseenalaistajille. Ilmaston muutos on kuitenkin tapahtunut. Sen on saanut aikaan tietoisuus planeetan lämpenemisestä, joka on noussut ennätysmäisen nopeasti talouden ja politiikan ykkösasioiden joukkoon.[:]

Ilmastoa lämmittävien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen käy tehokkaimmin, kun kehitetään energiapihejä ja materiaalitehokkaita ratkaisuja yhteiskunnan joka saralle. Suomessa ekologinen jalanjälki eli luonnonvarojen kulutus asukasta kohden on maailman huippua. Vaikka olemme pitäneet maatamme ympäristönsuojelun kärkimaana, tehtävä on ehkä sittenkin vasta alussa. Mahdollisuudet eivät ole ehtyneet.

Havahtuminen ilmastonmuutoksen todellisuuteen on kansainvälistä. Britannian hallitus tilasi Maailmanpankin entiseltä pääekonomisti Nicholas Sterniltä arvion ilmastonmuutoksen ja sen torjunnan kustannuksista. Mitä aikaisemmin haasteeseen tartutaan, sitä vähemmillä taloudellisilla uhrauksilla selvitään, raportti osoitti. Kansalaiset ovat alkaneet vaatia poliitikoilta todellisia toimia. Britanniassa puolueet kilpailevat keskenään vastauksillaan ilmastonmuutoksen haasteisiin, ja nähtiinhän jotain vastaavaa Suomenkin eduskuntavaaleissa.

Ympäristöä säästävästä käyttäytymisestä on tehtävä poliittisin päätöksin ihmisille kannattavaa. Se on poliitikkojen velvollisuus kansalaisia kohtaan, muuten tuhansista pienistä puroista ei muodostu suurta virtaa. Yksi parhaista keinoista olisi ekologinen verouudistus, jossa verotusta siirretään määrätietoisesti työn ja tulojen verotuksesta energiankulutuksen ja saastuttamisen suuntaan.

Myös vastuullisia yrityksiä on palkittava. Valitettavasti päätöksiä tehdään vieläkin perässähiihtäjien ehdoilla, koska niiden ääni kuuluu päätöksenteossa paremmin kuin uuden uran aukaisijoiden, jotka haluaisivat tarttua laajenevien ympäristönsuojelumarkkinoiden mahdollisuuksiin.

Jotain alkaa epäilemättä pian tapahtua. EU-komission puheenjohtaja Barroso julisti tammikuussa, että on pantava toimeen jälkiteollinen energiavallankumous. EU-maat sitoutuivatkin kunnianhimoisiin tavoitteisiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, uusiutuvan energian osuuden kasvattamiseksi sekä energiatehokkuuden lisäämiseksi.

On käännettävä kaikki kivet, otettava käyttöön parhaat ohjauskeinot. On synnytettävä uusia innovaatioita.

Kannustava esimerkki on Oulun rakennusvalvonnan kehittämä omakotitalon rakentamisen ohjausjärjestelmä, jonka valitsin Rakennusinsinööriliitto RIL:in pyynnöstä hyvien ehdokkaiden joukosta viime vuoden rakennushankkeeksi. Sen avulla aivan tavalliset omakotitalojen rakentajat pystyvät minimoimaan talon ympäristöön kohdistuvat elinkaarivaikutukset, muun muassa energiankulutuksen. Tulos on huomattavasti parempi kuin voimassaolevia rakennusmääräyksiä noudattaen saavutettaisiin. Sen pahempi tietysti rakennusmääräyksille.

Facebook
Twitter
WhatsApp