Ilmastomuutoksen hillitseminen vaatii sitovia sopimuksia ja toimenpiteitä myös 2012 jälkeen

Eduskunnan edustajat, ympäristövaliokunnan jäsenet Pentti Tiusanen (pj.), Heidi Hautala (vpj), Susanna Haapoja, Säde Tahvanainen ja Jouko Laxell osallistuvat parhaillaan Suomen delegaatiossa YK:n 10. ilmastokokoukseen Buenos Airesissa.

Buenos Airesissa käydyissä keskusteluissa on käynyt entistä selvemmin ilmi, että ilmastonmuutos on jo edennyt pitkälle. Sen aiheuttamat haitat ja kustannukset ovat merkittävät koko maailmassa. Kokouksessa on saanut paljon huomiota uusi tutkimus ilmastonmuutoksen jo havaittavissa olevista vaikutuksista pohjoisella napa-alueella, jolla jäätiköt ovat pienentyneet Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhteenlasketun pinta-alan verran. Jäätikköjen sulamisen seurauksena merenpinta nousee. Miljardi ihmistä asuu alueilla, joiden korkeus on alle metri merenpinnasta. Euroopan tulvavuosi 2001 ja kuumuusaalto 2003 ovat tutkijoiden mukaan näyteikkuna tulevaisuuden ilmastoon. Ilmastonmuutoksen hillitseminen maksaa vain murto-osan sen aiheuttamien seurausten kustannuksista.

Kioton pöytäkirja astuu vihdoin voimaan 16.2.2005. Tätä voidaan pitää maailmanlaajuisena saavutuksena. Jo alusta alkaen EU:lla on ollut merkittävä ja vahva rooli tässä prosessissa. Nyt on huolehdittava siitä, että Kiotossa sovitut sitovat velvoitteet toteutetaan. Suomen  osalta tämä tarkoittaa  määrätietoista  ilmastopolitiikkaa ja aktiivista toimintaa EU:ssa. Esim. uusiutuvien energialähteiden kehittämisessä ollaan jo pitkällä, mutta kehittämis- ja kaupallistamistyö vaatii vahvan panoksen. Suomessa tulee suhtautua nykyistä vakavammin energian säästöön ja sen käytön tehostamiseen. Suomen on tehtävä aktiivista ilmastoyhteistyötä myös lähialueillaan. Ilmastonmuutos tulee huomioida Suomen ja EU:n kehitysyhteistyössä.

Buenos Airesin ehkä tärkeimmät keskustelut on käyty Kioton pöytäkirjan jälkeisestä ajasta, vuodesta 2012 alkaen. Valtuuskunnan mielestä vuoden 2012 jälkeenkin on päästävä sopimaan sitovista päästövähennyksistä, joihin tulee saada mukaan myös Yhdysvallat ja nopeasti päästöjään kasvattavat maat kuten Kiina, Intia, Brasilia ja Argentiina.

Kansalaisten hyväksyntä on edellytys ilmastonmuutoksen hallinnan onnistumiselle. Parlamenttien ja hallitusten välistä yhteistyötä on tästäkin syystä painotettava. Kansanedustajat kuten kansalaisjärjestöjenkin edustajat ovat osa Suomen virallista delegaatiota, mikä antaa poikkeuksellisen hyvän mahdollisuuden vaikuttaa kokouksen kulkuun.

Facebook
Twitter
WhatsApp