Hautalan tervehdys Finnish Internet Forumin osallistujille

“Suomi on liittymässä Digital Defenders Partnershipiin, joka pyrkii turvaamaan ihmisoikeuspuolustajien aseman verkossa”, kertoi kehitysministeri Heidi Hautala tervehdyksessään Finnish Internet Forumin osallistujille 25.4.2013.[:]

Arvoisat Internet Forumin osallistujat

Jouduin valitettavasti viime hetkellä perumaan osallistumiseni kyberturvallisuutta ja ihmisoikeuksia koskevaan paneelikeskusteluun sosiaali- ja terveyspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksen takia.

Haluan kiittää Finnish Internet Forumia tärkeän ja erittäin ajankohtaisen asian esiin tuomisesta. Keskustelu ihmisten vapauksista, oikeuksista ja turvallisuudesta Internetissä on nousemassa yhä merkittävämmäksi Internetin taloudellisen ja poliittisen merkityksen kasvaessa. Internetistä on myös muodostunut entistä tärkeämpi kanava ihmisoikeuspuolustajille, korruptiotapauksia esiin tuoville henkilöille ja muille kansalaisyhteiskunnan toimijoille.

Internetin vapauksia ja uhkia on pyritty tuomaan poliittiseen keskusteluun mm. IGF:n kautta, mutta myös perustamalla kansainvälisiä liikkeitä ja koalitioita. Suomi on jo liittynyt mm. Freedom Online koalitioon yhdessä 18 muun maan kanssa. Se tarjoaa hyvän mahdollisuuden edistää ihmisoikeuspolitiikan järjestelmällistä valtavirtaistamista Internetin hallintoon.

Olen iloinen voidessani kertoa, että olen juuri tehnyt päätöksen Suomen liittymisestä Digital Defenders Partnershipiin, joka pyrkii turvaamaan ihmisoikeuspuolustajien aseman verkossa hyvin konkreettisesti, mm. tarjoamalla turvallisia verkkoyhteyksiä kansalaisten oikeuksia polkevien hallitusten katkaisemien yhteyksien tilalle.

Keskustelua käydään vilkkaasti myös eri maiden aloitteista järjestetyissä kansainvälisissä kokouksissa. Esimerkiksi Britannian ulkoministeriön helmikuussa 2013 kokoon kutsuma ja eri toimijoita edustava kansainvälinen asiantuntijaryhmä pohti Lontoon Wilton Parkissa vapauksia ja vastuita Internetissä. Kokouksen tuloksena syntyi joitakin suosituksia, joita näissä uusissa koalitioissa ja foorumeissa voisi työstää eteenpäin.

Kokouksessa pohdittiin, että Internetin globaali hallinta sellaisena, kuin se nyt on toteutettu osana WSIS prosessia, ei kenties ole ollutkaan täysin riittävä mekanismi Internetin luomien turvallisuus- tai ihmisoikeushaasteiden ratkaisemiseksi kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Vaikka Internetin hallintamekanismit, erityisesti IGF, on luonut globaalin foorumin keskustelulle, tarvitaan myös sitovia globaaleja päätöksiä. Niitä mahdollistavat mekanismit ovat vielä kehittymättä.

Ajatus siitä, että Internetin väärinkäytökset voidaan hoitaa paikallisella lainsäädännöllä tai että teleoperaattorit voisivat vedota paikalliseen lainsäädäntöön esimerkiksi mahdollistaessaan yksilön suojan kannalta arveluttavien seurantajärjestelmien toimittamista maihin, joissa sananvapautta rajoitetaan voimakeinoin tai ihmisiä vainotaan joillakin muilla perusteilla, on jo syntyessään kuollut ajatus. Tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä ja sopimuksia siitä, miten Internetin resurssien käyttöä valvotaan, hallitaan ja kehitetään – tai ollaan tietoisesti hallitsematta, ja pidetään Internet avoimena tilana.

Toivotan teille onnistunutta ja antoisaa keskustelua ihmisoikeuksista ja niihin liittyvistä yksilöön kohdistuvista uhkista Internetissä.

Heidi Hautala

Facebook
Twitter
WhatsApp