Hautala Helsingin Sanomissa: Moratorio olisi keino arktisen alueen suojeluun

8.5. Helsingin Sanomissa Hannele Pokka nosti Sunnuntaidebatti-kirjoituksessa esiin arktisen luonnon haavoittuvuuden ja alueelle suunnitellut megahankkeet, joiden vaikutukset luontoon ovat suurelta osin tuntematta. Euroopan parlamentti hyväksyi tammikuussa aluetta koskevassa mietinnösssä vihreiden esityksen ns. moratoriosta, jonka mukaan Pohjoisen Jäämeren alueen luonnonvarojen, kuten öljyn ja kaasun, laaja hyödyntäminen pannaan jäihin kunnes ympäristöriskeistä tiedetään tarpeeksi ja alueen suojelusta on sovittu. Tämä olisi tehokas keino varmistaa, etteivät suurhankkeet pilaa alueen luontoa peruuttamattomasti.  Suomen soisi tukevan tätä Euroopan parlamentin vaatimusta.[:]

Arktisen neuvoston konsensuspäätöksenteko merkitsee valitettavasti sitä, että yhdenkin jäsenmaan taloudellinen intressi estää luonnonsuojelutavoitteiden hyväksymisen. Neuvoston tulisikin ottaa käyttöön määräenemmistöpäätöksenteko. Suomi voisi ajaa tätä muutosta neuvostossa. Myös EU:lle tulisi saada pysyvän tarkkailijan asema neuvostossa.

Heidi Hautala
Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan jäsen

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 16.5.2011

Facebook
Twitter
WhatsApp