EU:n pysyttävä erossa metsien sertifoinnista

EU:n komissio hyväksyi keskiviikkona ehdotuksen unionin metsästrategiaksi vastauksena parlamentin pyyntöön. Heidi Hautala (vihr.) pitää viisaana sitä, että komissio katsoo metsäpolitiikan kuuluvan lähinnä kansalliseen päätöksentekoon. Hautalan mielestä strategia ei sisällä juurikaan uusia konkreettisia ehdotuksia. [:] Komission esitys saattaisi kuitenkin toteutuessaan muodostua hankalaksi kaupalliseksi esteeksi pyrkimyksille kohti “ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää metsätaloutta”. Komissio ilmoittaa näet ryhtyvänsä “lisätoimiin yhteisön vapaaehtoisen sertifioinnin ja muihin vastaaviin merkintäaloitteisiin unionissa”. Heidi Hautalan mielestä on syytä ottaa huomioon, että komissiolla on varsin musta menneisyys aiempien ympäristömerkintöjen toteuttamisessa. EU:n “ekokukka” on ollut susi jo syntyessään, eikä se ole kovista ponnisteluista huolimatta saavuttanut markkinoilla suurempaa uskottavuutta sen kummemmin tuottajien kuin kuluttajienkaan keskuudessa. “Puhetta “vapaaehtoisesta” metsien sertifioinnista kannattaa tarkastella tässä yhteydessä. Komissiohan oli etenemässä kaikkien muiden ekomerkkien lakkauttamiseen. Onneksi Euroopan parlamentti sekä eräät jäsenmaat kuten Suomi onnistuivat pysäyttämään tämän varsin kyseenalaisen tavan, jolla epäonnistuneesta ympäristömerkintäjärjestelmästä oltiin tekemässä maailman ainoaa ympäristömerkintäjärjestelmää.” “Komissio toteaa, että metsien sertifioinnin tulee olla vapaaehtoinen, uskottava, läpinäkyvä ja sopia kansainväliseen toimintaympäristöön. Parasta mitä se voisi tehdä näiden periaatteiden toteuttamiseksi on, että se pysyy erossa metsien sertifioinnista. Markkinoiden on parasta antaa tuottaa nämä järjestelmät ilman komission ohjausta, ja vapaa kilpailu kyllä seuloo jyvät akanoista”, Heidi Hautala arvioi. “EU:n metsäsertifointijärjestelmä rajoittuisi joka tapauksessa vain unionin alueelle, kun metsäteollisuuden markkina-alue on koko maailma. Tällä hetkellä FSC-sertifointi on ainoa toimiva järjestelmä, joka täyttää perusvaatimukset uskottavasti. Myös Suomen metsäteollisuus on huomannut tämän. Metsänomistajien olisi syytä luopua vastustuksestaan ja ryhtyä toden teolla toimiin suomalaisen FSC-sovelluksen kehittämiseksi”, Heidi Hautala toteaa.

Facebook
Twitter
WhatsApp