Yhteinen ohjesääntö lopettaa ylisuuret matkakorvaukset

Euroopan parlamentti äänesti jäsenten ohjesäännöstä torstaina Brysselin täysistunnossa. Vihreät äänestivät ohjesääntöuudistuksen puolesta. Vihreät ovat ajaneet aloitteentekijöinä kulukorvausten saattamista kuriin ja uuden ohjesäännön luomista jo viiden vuoden ajan. Vihreiden mielestä jäsenten palkkojen korvauskäytännön on oltava avointa. Tämä toteutuu, jos jäsenmaat hyväksyvät EP:n ehdotuksen. [:] Heidi Hautala on tyytyväinen siitä, että parlamentti on nyt vienyt itseltään viimeisen tekosyyn vastustaa ylisuurten matkakorvausten saattamista vastaamaan todellisia kuluja. Parlamentin äänestämä esitys sisältää yhteisen palkkauksen ja siihen on liitetty vihreiden aloitteesta syntyneet ehdotukset kulukorvausten maksamisesta todellisten kulujen mukaan. Heidi Hautala painottaa, että jäsenmaiden on viipymättä käsiteltävä ja hyväksyttävä parlamentin esitys yhteiseksi ohjesäännöksi. Ehdotusta voi puolustaa siitä syystä, että edustajan käteen jäävät tulot eivät ainakaan kasva. Hautala pitää esitystä joistakin epäkohdista huolimatta kokonaisuudessaan hyväksyttävänä, koska sillä saadaan aikaan kulukorvausremontti. Puutteeksi jäi yhä mm. ehdotus siirtymäkausista, jolloin edellisessä parlamentissa ollut jäsen voisi valita vanhan tai uuden järjestelmän välillä. Heidi Hautala äänesti tyhjää esityksestä, jossa EU-edustajan palkasta maksettaisiin veroa pelkästään EU:lle. Hänen mielestään edustajan tulisi edelleen maksaa kunnallisveroa suomalaisen asuinkunnan tarjoamista palveluista.

Facebook
Twitter
WhatsApp