50 kansanedustajaa yli puoluerajojen esittää kansanäänestystä EU:n perustuslaista

Ensimmäinen EU-maassa uudesta perustuslaista järjestettävä kansanäänestys pidetään ensi sunnuntaina 20.2. Espanjassa. Äänestyksen aattona jätetään suomalaisten kansanedustajien lakialoite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä EU:n perustuslaista. Lakialoitteen on allekirjoittanut yhteensä 50 edustajaa eri eduskuntaryhmistä.

Esityksen mukaan kansanäänestys olisi 21.5.2006. Kansalaisilta kysyttäisiin: “Tuleeko Suomen hyväksyä sopimus Euroopan perustuslaista neuvotellun sopimuksen mukaisesti?” Kysymykseen vastattaisiin joko “KYLLÄ” tai “EI”.

Aloitteen allekirjoittajien mukaan kansanäänestys on tarpeen, sillä perustuslakisopimuksen myötä EU:n toimivalta laajenee, sen päätöksentekojärjestelmä muuttuu ja kansalaisten oikeusasema kehittyy.

Perustuslain laatimisen yksi lähtökohta on ollut lähentää unionia kansalaisiin. Ilman kansanäänestystä EU:n perustuslaki ei voi ilmentää kansalaisten tahtoa sillä tavoin kuin sen ensimmäisessä artiklassa todetaan: ‘Tällä perustuslailla, joka ilmentää Euroopan kansalaisten ja valtioiden tahtoa rakentaa tulevaisuutta yhdessä, perustetaan Euroopan unioni, jolle jäsenvaltiot antavat toimivaltaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi”.

Lakialoitteen ensimmäiset allekirjoittajat ovat Arja Alho (sd), Petri Neittaanmäki (kesk), Suvi-Anne Siimes (vas), Heidi Hautala (vihr), Toimi Kankaanniemi (kd) ja Timo Soini  (ps).

Lakialoitteen ensimmäiset allekirjoittajat käyvät jättämässä sen  heti täysistunnon alkamisen jälkeen klo 13 eduskunnan keskuskansliaan.

Lista lakialoitteen allekirjoittajista puolueryhmittäin:

SDP
Arja Alho
Sinikka Hurskainen
Liisa Jaakonsaari
Mikko Elo

KESKUSTA
Petri Neittaanmäki
Lauri Oinonen
Mikko Alatalo
Esko Ahonen
Seppo Lahtela
Lasse Hautala
Hannu Hoskonen
Jukka Vihriälä

VIHREÄT
Heidi Hautala
Rosa Meriläinen
Erkki Pulliainen
Oras Tynkkynen
Jyrki Kasvi
Tuija Brax
Irina Krohn
Kirsi Ojansuu
Anni Sinnemäki
Ulla Anttila
Janina Andersson
Osmo Soininvaara
Tarja Cronberg

VASEMMISTOLIITTO
Suvi-Anne Siimes
Unto Valpas
Esko-Juhani Tennilä
Mikko Kuoppa
Erkki Virtanen
Iivo Polvi
Mikko Immonen
Martti Korhonen
Matti Kauppila
Matti Kangas
Anne Huotari
Annika Lapintie
Outi Ojala
Kari Uotila
Veijo Puhjo
Minna Sirnö
Pentti Tiusanen
Markus Mustajärvi
Jaakko Laakso

KRISTILLISDEMOKRAATIT
Toimi Kankaanniemi
Leena Rauhala
Sari Essayah

PERUSSUOMALAISET
Timo Soini
Raimo Vistbacka
Tony Halme

Facebook
Twitter
WhatsApp