Ympäristöystävälliset hankinnat vaarassa

Julkiset hankinnat uhkaavat kestävää kehitystä Heidi Hautala on huolissaan komission esityksestä, jolla uudistetaan julkisia hankintoja koskevia direktiivejä. Uudistukset uhkaavat ympäristöystävällisiä hankintoja, sillä tarjouskilpailuissa ei voitaisi enää huomioida tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Ympäristöystävällisyys hyväksyttäisiin kriteeriksi vain lopputuotteen ominaisuutena, ei esimerkiksi sen valmistustavan tai kierrätettävyyden ominaisuutena ja jos se merkitsee hankintayksikölle suoraa taloudellista etua. [:] Käytännössä komission esitys estäisi muun muassa luomuruoan ja uudistuvista energialähteistä valmistetun sähkön sekä ekomerkinnällä varustettujen tuotteiden hankinnan. Myös voimassa olevien direktiivien tulkinta saattaa johtaa oikeusjuttuihin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa. Ruotsin viranomaiset odottavat kauhulla komission mahdollista kannetta, joka saattaisi johtaa ympäristöystävällisten tietokoneiden hankinnan kumoamiseen laittomana. Helsingissä direktiivit saattavat vaarantaa vähempipäästöisten, kaasukäyttöisten linja-autojen hankinnat. Seurauksena saattaa olla kymmeniä oikeusjuttuja, sillä kestävän kehityksen kaupunkiverkostossa ympäri Eurooppaa on kannustettu kaupunkeja soveltamaan käytännössä kestävän kehityksen ohjelmia. Valtion, kuntien ja seurakuntien tekemät julkiset hankinnat kattavat 14 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta, joten niillä on selvä vaikutus ympäristöön. Kun kyseistä hankintavaltaa käytetään oikein, rohkaistaan ympäristöystävällisten tuotteiden uusia markkinoita. Jotkut hallitukset ovat tämän ymmärtäneetkin. Esimerkiksi G8-maiden julistuksessa kannustetaan suojelemaan maailman metsiä ostamalla FSC-sertifioituja tuotteita. Kyseinen sertifikaatti takaa, että tuotteet tulevat kestävän kehityksen metsistä. Hautala on ollut Euroopan parlamentin ympäristöverkosto GLOBE EU:n varapuheenjohtajana mukana lähettämässä vetoomusta muille parlamentin jäsenille, joilta toivotaan tukea ympäristöystävällisten hankintojen sallimiselle. Komission direktiiviehdotukset ovat paraikaa käsiteltävinä Euroopan parlamentin valiokunnissa, ja parlamentti äänestää direktiiveistä ensi kesän aikana.

Facebook
Twitter
WhatsApp