Eikö komissio valvo nuuskan laitonta myyntiä?

Miksi nuuskan laiton myynti saa jatkua? Heidi Hautala on jättänyt komissiolle kysymyksen, jossa hän tiedustelee, mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä, jotta suunuuskan myyntikieltoa alettaisiin noudattaa Ahvenanmaalla ja Manner-Suomessa. Suunuuskan maahantuonti ja myynti on kielletty EU:n direktiivillä ja toimeenpanon valvonta kuuluu komissiolle. Kiellon tavoitteena on ehkäistä nuuskan käytöstä aiheutuvia terveyshaittoja. Varsinkaan monet nuoret ihmiset eivät tiedä, että nuuska voi olla jopa haitallisempaa terveydelle kuin tupakka. [:] Ahvenanmaa sallii nuuskan myynnin alueellaan ja Suomen ja Ruotsin liikenteessä oleville laivoille, vaikka maakunta ei saanut, Ruotsin tavoin, komissiolta erityislupaa jatkaa nuuskan myyntiä. Kun Ruotsi sai erivapauden suunuuskan myyntiin, Ruotsi sitoutui siihen, ettei Ruotsissa valmistettua ja myytävää suunuuskaa saateta markkinoille muissa yhteisön jäsenmaissa. Kuitenkin suunuuskaa saa helposti ostettua esimerkiksi kioskeista Suomessa. Suomalainen Hengitysliitto ry (ent. Keuhkovammaliitto) pyysi jo kesällä 2000 komissiota ryhtymään toimenpiteisiin asian tutkimiseksi ja nuuskan myynnin lopettamiseksi. Komissio ilmoitti Hengitysliitolle saaneensa kirjeen ja tutkivansa asiaa. Asiassa ei ole kuitenkaan ilmeisesti tapahtunut mitään.

Facebook
Twitter
WhatsApp