Ympäristön arvo korostuu Vuotos-päätöksessä

Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala (vihr.) pitää Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä kumota vesioikeuden myöntämä Vuotoksen rakentamislupa kaikkien niiden kansalaistahojen voittona, jotka vuosikymmenet ovat muistuttaneet viranomaisia ja hallitusta alueen luonnonarvoista sekä tarpeesta noudattaa lakeja. Päätös on erityisen merkittävä, koska hallinto-oikeus on puntaroinut yhteiskunnallisten arvojen muutosta vuonna 1961 säädetyn vesilain jälkeen. [:] Hallinto-oikeus toteaa päätöksessä, että ympäristö- ja luonnonsuojeluarvojen yhteiskunnallinen ja oikeudellinen merkitys on kasvanut erityisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Edelleen hallinto-oikeus huomauttaa, että ympäristö on saanut Suomessa perustuslain suojan ja että ympäristönsuojelu on yksi Euroopan yhteisöjen perustavoitteista. Vuotoksen liittäminen EU:n Natura-verkostoon on yhä todennäköisempää hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen. Euroopan komissio antoi Suomelle tämän vuoden huhtikuussa perustellun lausunnon, koska se katsoi, että Suomen olisi pitänyt sisällyttää Kemihaaran suot erityissuojelualueeksi lintudirektiivin mukaisesti Natura-verkostoon. Komission huoli lisääntyi vesioikeuden annettua tekoaltaalle ja voimalaitokselle rakentamisluvan. ”Olen hyvin tyytyväinen, että Suomen vesilain tulkinnassa on vihdoin siirrytty nykyaikaan. Hallinto-oikeuden päätös on selkeä osoitus siitä, että energiantuotannon turvaaminen tai edes puhdas taloudellinen hyöty ei voi enää polkea jalkoihinsa ympäristöarvoja”, Heidi Hautala toteaa. Heidi Hautala kanteli Euroopan komissiolle Vuotoksen altaan rakennussuunnitelmista jo vuonna 1995.

Facebook
Twitter
WhatsApp