Kestävä kehitys etualalle Göteborgissa

15.-16. kesäkuuta pidettävä Göteborgin huippukokous on ennen kaikkea kestävän kehityksen huippukokous. Hautalan luotsaama Euroopan parlamentin Vihreä/EVA –ryhmä on odottanut kyseistä kokousta kauan eikä halua, että tilaisuus menetetään. Kestävän kehityksen teema ei saa jäädä huippuvieras George W. Bushin varjoon, vaan se on otettava vakavasti. [:] ”Tukholman huippukokouksen yhteydessä totesin, että komission puheenjohtaja Prodi on ekologisesti lukutaidoton. Nyt minun täytyy vetää pois tämä lausuma sen takia, että olen tutustunut Prodin ajatuksiin kestävästä kehityksestä ja pidän niitä erittäin arvokkaina. Hän esittää sitovia tavoitteita ja on valmis ryhtymään sitoviin toimenpiteisiin, jotta esimerkiksi taloudellisen kasvun ja liikenteen kasvun yhteys saadaan katkaistua”, Hautala kiitteli. Hautala kuitenkin pelkää, että huippukokous ei kykene asettamaan määrällisiä tavoitteita kestävän kehityksen suhteen. Sen tähden hän oli hieman pettynyt Ruotsin puheenjohtajamaana harjoittamiin ponnisteluihin, jotka olisivat voineet johtaa asiassa pidemmälle. Kioton pöytäkirja on yksi keskeisimpiä kysymyksiä Göteborgissa. Hautala piti tervetulleena sitä, että Prodi haluaa viedä keskustelua jo Kioton tavoitteiden toteutumisen jälkeiseen aikaan. Parlamentin suurimman ryhmän, konservatiivisen PPE:n mielestä ydinvoiman on oltava mukana keinovalikoimissa. ”Ydinvoimaa vanhanaikaisempaa tekniikkaa ei ole, ja haluan varoittaa siitä, että ilmastopolitiikan varjolla ydinvoima todellakin tekee uutta tulemistaan. Minun ryhmäni sanoo päättäväisesti ei tälle kehitykselle. Me haluamme panostaa vaihtoehtoihin”, korosti Hautala.

Göteborgissa keskustellaan myös laajentumisesta. Hautalan mukaan laajentumisen täytyy jatkua Irlannin kansanäänestystuloksesta huolimatta. Hakijamaille on selvästi todettava, että Irlannin kansa ei halunnut torjua uusien jäsenmaiden ottamista. ”Irlannin kansanäänestystulosta ei voida kuitenkaan sivuuttaa ajattelemalla, että voimme jatkaa kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tulos on selkeä signaali siitä, että Euroopan unioni on demokratisoitava. Perustuslaillisten kysymysten valmistelua ei voida enää käsitellä suljettujen ovien takana. Me tarvitsemme lisää demokratiaa, lisää kansanäänestyksiä, lisää osallistumista”, painotti Hautala. Hautalan mukaan unionin on kiirehdittävä päätöksiä avoimemmasta valmistelumallista, ratkaisuja tulisi tehdä jo ennen joulukuista Laekenin huippukokousta. Myös hakijamaiden on voitava täysimääräisesti olla mukana tässä prosessissa. Neuvosto ja komissio esittelivät Göteborgin huippukokouksen valmistelua Euroopan parlamentin kesäkuun täysistunnossa Strasbourgissa. Göteborgissa on tarkoitus muun muassa hyväksyä unionin kestävän kehityksen strategia ja keskustella laajentumisen etenemisestä. Lisäksi huippukokoukseen osallistuu ensimmäistä kertaa Yhdysvaltojen presidentti George W. Bush.

Facebook
Twitter
WhatsApp