Yksityisillä kaatopaikoilla epäreilu kilpailuetu

Tuottajan vastuuta lisättävä jätehuollossa

Teollisuuden ja yritysten kaatopaikkoja on kansanedustaja Heidi Hautalan mielestä verotettava samalla tavalla kuin kunnallisia kaatopaikkoja. Nykyinen jäteverolaki asettaa kuntien jätteidenkäsittelylaitokset ja yksityiset jätteidenkäsittelylaitokset verotuksellisesti täysin eri asemaan.[:]

– Jätevero on haittavero, eikä sitä tule käyttää yritystukena, muistuttaa Hautala.

Vain kunnallisten jätehuoltolaitosten verottaminen on johtanut siihen, että yksityiset jätteenkäsittelylaitokset voivat tehdä jätteillä tuottavaa bisnestä. Tämä on nurinkurista, sillä vastuu jätehuollosta yhdyskuntajätteiden osalta on säädetty viime kädessä kunnille. Kunnallisten kaatopaikkojen jätemaksuilla katetaan lisäksi kuntalaisille ilmaiset palvelut eli jäteneuvonta, ongelmajätehuolto ja jätteen synnyn ehkäisytyö. Yksityiset kaatopaikat eivät osallistu tällaisten palvelujen tuottamiseen tai niistä aiheutuvien kulujen kattamiseen.

Jätelain pitäisi nojata “saastuttaja maksaa” – periaatteeseen ja kohdeltava kaikkea jätettä samalla tavalla korostaen jätteen tuottajan vastuuta: tuotteen valmistajan pitäisi olla vastuussa myös käytetyn tuotteen kierrätyksestä tai jätehuollosta. Jätelain korjaamisen yhteydessä tulisikin arvioida koko jätepolitiikan onnistumista. Hallitusohjelmassa on mm. luvattu laajentaa tuottajavastuuta uusiin tuoteryhmiin. Parhaimmillaan vastuun laajentamisesta on seurannut ympäristöä vähemmän kuormittavien tuotteiden kehittely.

– Romuautojen ja sähkö- ja elektroniikkaromun jälkeen kehitys näyttää pysähtyneen ja puhe uusista, tuottajavastuun piiriin otettavista tuoteryhmistä on hiljentynyt. Ehkä pitäisi katsoa, mitä lumen alta keväällä paljastuu ja miettiä laajennusta sitä kautta. Metsistä löytyy kaikenlaista romua joka kevät, toteaa Hautala.

Facebook
Twitter
WhatsApp