SUOMEEN ON VOITAVA TULLA TÖIHIN KAIKISTA EU-MAISTA

/// Vihreän eduskuntaryhmän tiedote

Hallituksen esitys ei poista palvelualojen vuokratyövoiman ongelmia

Vihreän eduskuntaryhmän mielestä EU:n uusien jäsenmaiden työvoiman liikkuvuutta maasta toiseen ei pidä rajoittaa kahden vuoden siirtymäajalla. Hallituksen esitys rajoituksista on parhaillaan eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan käsiteltävänä. Lainmuutoksen on määrä astua voimaan 1.5. Käytännössä Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Unkarin, Tšekin, Slovakian ja Slovenian kansalaisilta vaadittaisiin kahden, kaikkiaan mahdollisesti jopa seitsemän vuoden siirtymäaikana työlupa, joka myönnettäisiin vain, jos avoinna olevaan tehtävään ei saataisi kohtuuajassa palkattua Suomen tai toisen nykyisen EU-maan kansalaista. [:]

– Työvoiman vapaa liikkuvuus on EU:n keskeinen perusoikeus, ja Vihreän eduskuntaryhmän mielestä tätä vapautta ei voida riistää unioniin vappuna liittyvien maiden kansalaisilta. Työvoiman liikkuvuuden määräaikainen rajoittaminen on inhimillisesti loukkaavaa ja rikkoo EU-kansalaisten yhdenvertaisuutta vastaan. Sitä paitsi rajoituksilla ei saada estettyä työvoiman mahdollista laitonta alipalkkausta, kansanedustaja Tuija Brax toteaa.

– Hallituksen esityksessä on käsittämätön porsaanreikä. Sillä ei estetä esimerkiksi virolaista yritystä toimittamasta Suomeen EU-lainsäädännön mukaisesti lähetettyjä työntekijöitä. Kun nämä useimmiten olisivat vuokratyövoimaa, on työvoimaviranomaisten käytännössä mahdotonta valvoa, että lähettävä yritys noudattaa Suomessa voimassaolevia työehtoja. Hallituksen valitsema tie vie ojasta allikkoon, kun se sen sijaan estää tavallista virolaista pääsemästä tavalliselle suomalaiselle työntekijälle työluvalla töihin, korostaa kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Heidi Hautala.

Hautalan mukaan valiokuntakäsittelyssä on käynyt ilmi, että palvelualojen työntekijäpuolen ilmaisema huoli tästä porsaanreiästä on aikoinaan kaikunut kolmikantaneuvotteluissa kuuroille korville. Ulkomaisen vuokratyövoiman valvonnasta on tulossa ongelma juuri palvelualoille kuten siivous- ja ravintola-alalle.

– Jos eduskunta kaikesta esille tulleesta huolimatta hyväksyy hallituksen esityksen, on työvoimaviranomaisten valvontaan välttämättä saatava heti lisää voimavaroja, Hautala sanoo.

– Selvitysten mukaan muuttohaluja olisi uusissa EU-maissa nimenomaan nuorilla, koulutetuilla ja vielä opiskelevilla ihmisillä. Suomea uhkaa lähivuosina työvoimapula. Vajeeksi on arvioitu 10 000 – 20 000 henkilöä vuodessa. Onkin täysin nurinkurista olla samaan aikaan huolissaan osaavan työvoiman saannista ja torjua asiallisin ehdoin Suomeen pyrkivää työvoimaa, kansanedustaja Irina Krohn ihmettelee.

Facebook
Twitter
WhatsApp