Vihreiden puoluehallitus: Laki sisäisestä adoptiosta on tärkeä lasten oikeuksille

Vihreiden puoluehallitus pitää perheen sisäisen adoption laajentamista rekisteröidyssä parisuhteessa eläville tärkeänä edistysaskeleena. Tämä merkitsee, että parisuhteen toinen osapuoli voi adoptoida puolisonsa biologisen lapsen. Siten molemmat puolisot ovat lapsen holhoojia.- Tämä on tärkeä askel lasten oikeuksille. Adoptio-oikeus perustuu nimenomaan lapsen edun arvioitiin, sanoo lain eduskunnassa luotsanneen lakivaliokunnan puheenjohtaja Heidi Hautala.

– Tämän päivän äänestys näin selvin luvuin on hieno saavutus, joka osoittaa, että Suomessa ymmärretään perheiden monimuotoisuus. Tutkimusten mukaan mies- ja naisparien lapset kehittyvät kuten muutkin lapset. Tärkeää perhetyypistä riippumatta on turvallisuus, jatkuvuus, huolenpito ja rakkaus. Evankelisluterilainen kirkko, Mannerheimin lastensuojeluliitto, lapsiasiainvaltuutettu ja moni muu päätyi kannattamaan mies- ja naisparien sisäistä adoptiota nimenomaan lapsen edun takia.

Lain käsittely eduskunnassa on paljastanut, ettei tasa-arvo kuitenkaan ole kaikille itsestäänselvyys. Puoluehallitus pitää hyvin valitettavana ja surullisena perussuomalaisten edustajan Pentti Oinosen loukkaavaa kielenkäyttöä lain käsittelyssä.

– On hyvin ikävää, että eduskunnan keskustelussa tällä tavoin tulee esiin näin sysipimeitä ennakkoluuloja, joilla loukataan suurta joukkoa ihmisiä ja perheitä. Tämä on selkeä särö hienossa ratkaisussa, Heidi Hautala sanoo.

Rekisteröidyssä parisuhteessa ei edelleenkään ole mahdollisuutta adoptoida lasta yhdessä. Puoluehallitus katsoo, että tämä olisi tärkeä seuraava askel ihmisten yhdenvertaisuuden kannalta. Vihreä puoluehallitus pitää tärkeänä, että erilaisia perhemuotoja tuetaan ja kunnioitetaan: hyvä vanhemmuus ei ole sidottu vanhemman sukupuoleen.

Facebook
Twitter
WhatsApp