Vihreät – sosiaalista kittiä hallitukseen?

///Turun Sanomat

Puheenjohtaja Tarja Cronberg luonnehti Kalevalan päivänä 20 vuotta täyttänyttä Vihreää liittoa nuoreksi aikuiseksi, joka on päässyt turhasta kapinallisuudestaan, muttei ole kangistunut keski-iän kaavoihin. Lisäisin, että emme ole enää Marsista, vaan tältä planeetalta. Maailma on paljossa muuttunut meidän näköiseksemme.[:]

Muissa puolueissa tapahtuneet poliittisen polven vaihdokset ovat toimineet eduksemme: vihreähkösti ajattelevat ihmiset ovat vaikutusvaltaisissa asemissa. Se takaa hyvät keskusteluyhteydet kaikkiin suuntiin. Maailmaa ymmärretään suurelta osin yhteisten peruskokemusten kautta. Varmaan Jyrki Katainen jo lajitteli päiväkodissa biojätteet erilleen.

Viime eduskuntavaalien jälkeen saimme hyödyllisen opetuksen siitä, että hallitukseen pääsy ei ole mikään itsestäänselvyys. Tämä varovaisuusperiaate on nytkin tarpeen pitää mielessä, kun olemme ilmaisseet pyrkivämme hallitukseen kolmanneksi puolueeksi.

Kolmannen puolueen strategia pitää sisällään sen, että emme pidä mahdottomana liittymistä mihinkään kahden suuren puolueen kokoonpanoon. Silti varapuheenjohtaja Anni Sinnemäen tapaan useimmat meistä ajattelevat, että blokkirajat ylittävä hallitus on vihreille suotuisin kasvualusta. Kun vihreitä ei ole synnyttänyt työn ja pääoman, vasemmiston ja oikeiston klassinen ristiriita, tulemme paremmin ymmärretyiksi, kun mukana ovat molemmat.

Sdp:n Jouni Backmaninkaan ei tarvitse pelätä, että vihreistä tulisi jommankumman päähallituspuolueen tukijalka. Sen sijaan vihreät sopisivat muodostamaan hallitukseen tarpeellista sosiaalista kittiä.

Porvarihallitus olisi vihreille melko haastava, meillehän veronalennuksia tärkeämpää on pitää huolta hyvistä palveluista, eikä molempia voi saada. Koulutuspolitiikassa kokoomus tosin on usein lähempänä vihreitä kuin esimerkiksi Sdp.

Vihreiden varapuheenjohtaja Ville Niinistön johdolla valmisteltu perustulomalli saa kannatusta keskustasta, kokoomuksesta ja vasemmistoliitosta. Haluamme vakuuttaa myös Sdp:n siitä, että juuri nykyjärjestelmä jakaa ihmisiä A- ja B-joukkoon, ei tavoittelemamme perustulo.

Seuraavan hallituksen ohjelmaan voimme tarjota suunnitelmaa sosiaaliturvan yksinkertaistamisesta tavoitteena kansalaisen perustulo. Pääministeri Matti Vanhasen ajatus tuntuu kulkevan tähän suuntaan. Ensimmäiseksi askeleksi esitämme heti, että alle tonnin tulot vapautetaan verosta.

Punamultavihreässä hallituksessa köyhyyttä lievitettäisiin tehokkaimmin, ellei sen torjuntaan tarvittavia satoja miljoonia euroja sitten käytetä ruoan arvonlisäveron yleiseen alennukseen. Sitä pidämme tehottomana keinoa torjua huono-osaisuutta. Kelan ja Stakesin selvitykset suomalaisten kasvavista tuloeroista ovat niin vakuuttavia, että perusetuuksien tasokorotuksia ei enää voida lykätä.

Pääministerin alaisuudessa pitäisi pohtia aivan uusia ohjauskeinoja, joilla yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin päästään ilmastonmuutoksen kaltaisissa, kaikki sektorien ja valtioiden rajat ylittävissä ongelmissa.

Hallinnon jäykkyys on muutenkin politiikan suurin jarru. Vihreillä on tarjota innovatiivisuutta, olipa hallituspohja mikä tahansa; tässä tarjoamme parempaa kuin Rkp. Tosin yhteistyö myös Rkp:n kanssa on täysin mahdollista ja myös toivottavaa esimerkiksi maahanmuutto-, ihmisoikeus- ja kielipolitiikassa.

Ilmasto- ja energiapolitiikka on saamassa vaalipuheiden perusteella seuraavassa hallituksessa vahvan aseman. Tarvitaan laaja ohjelma, jolla koko tuotanto ja kulutus saatetaan kestävälle pohjalle. Ekologinen verouudistus on välttämätön, jotta yksittäisten ihmisten vastuulliset ratkaisut saavat ansaitsemansa arvon, kun tuhansista pienistä puroista kasvaa suuri virta.

Suomen kansantalous on kauan perustunut energia- ja pääomavaltaiseen vientiteollisuuteen. Kaikki hallituspohjat ovat vihreille vaikeita, kunnes irtaudutaan ajatuksesta, että aina vain tarvitaan lisää “kohtuuhintaista” energiaa, erityisesti sähköä. Tätä ajatusta on viljelty suomalaisten etujärjestöjen konsensuksen tuella vuosikymmeniä.

Keskustelu olisi vihdoin saatava siirtymään yhä seuraavasta ydinvoimalasta EU:n komission peräänkuuluttamaan jälkiteolliseen energiavallankumoukseen, jossa avainsanoja ovat energiatehokkuus ja tepsivät keinot uusiutuvan energian edistämiseen. Mikään ei estä suomalaista raskasta teollisuutta muuttumasta maailman energiapiheimmäksi. Vihreät ovat päinvastoin mielellään tukemassa kehitystä, jotta myös teollisuustyöpaikat saadaan säilymään Suomessa.

Ilmastokeskustelun varjolla ei tule hyväksyä luonnonsuojeluarvojen sivuuttamista. Sdp:n kanssa klassinen luonnonsuojelu on vihreille selvästi helpompaa kuin kahden muun suuren puolueen kanssa. On toki syytä myös avata solmuja, joita vihreiden ja keskustan välille on suojelukiistoissa syntynyt.

Facebook
Twitter
WhatsApp