Suomi palautettava Pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi – Palvelujen kurjistuminen ja tuloerojen kasvu keskustan ja SDP:n vastuulla

Nykyiset hallituspuolueet SDP ja keskusta ovat vaalikampanjoissaan kilvan lupaamassa lisää resursseja kuntien palveluihin ja erityisesti vanhustenhoitoon. Hallituksella on takana neljä voimakkaan talouskasvun vuotta. Tästä huolimatta palveluiden on annettu rapautua.

Vihreiden ex-puheenjohtajat Tuija Brax, Pekka Haavisto, Heidi Hautala ja Kalle Könkkölä pitävät vaalilupauksia osoituksena siitä miten hallituspuolueet käyttävät härskisti hyväkseen kansalaisten huolta palveluiden heikosta tilasta.

– SDP ja keskusta ovat itse aiheuttaneet nykyisen hälyttävän tilan. Suomalaisella vanhusten hoitajalla on kaksi kertaa enemmän hoidettavia muihin Pohjoismaihin verrattuna. Inhimillinen hoito korvataan Suomessa pahimmassa tapauksessa syöttämällä vanhuksille psyyken- ja unilääkkeitä. Niitä annetaan muihin Pohjoismaihin verrattuna lähes kolminkertainen määrä, Brax sanoo.

Suomi on jäänyt jälkeen pohjoismaisesta hyvinvointivaltiokehityksestä myös terveyspalveluissa:

– Suomessa hyvä- ja huono-osaisten terveyserot ovat EU-maiden huippua. Tasa-arvosta ei ole tietoakaan, kun huonosti koulutetut sairastavat muita enemmän.  Erityisesti mielenterveyspalvelujen puute on ongelma, sillä Suomessa noin neljännes sairauksista on mielenterveyshäiriöitä, sanoo Pekka Haavisto.

Perinteisen pohjoismaisen hyvinvointimallin ydin on ollut se, että lapsista pidetään huolta vanhempien tulotasosta riippumatta:

– Suomessa tuloerot ovat muista Pohjoismaista poiketen kasvaneet eniten juuri lasten välillä. Entistä useampi lapsi elää perheessä, jonka tulotaso on alle köyhyysrajan. Tämä kehitys on korostunut juuri Vanhasen-Heinäluoman hallituksen aikana. Suomi kuuluu nyt niihin maihin, joissa lapsiköyhyys on keskimäärin suurempaa kuin koko väestön köyhyys, Heidi Hautala muistuttaa.

Kalle Könkkölä ei anna pisteitä Vanhasen hallitukselle myöskään vammaisten palveluista:

– Eduskunnalle ei tuotu hallituksen lupauksista ja Vihreiden kansanedustajan Ulla Anttilan yrityksistä huolimatta lakiesitystä, jossa turvataan vaikeavammaisille oikeus henkilökohtaiseen avustajaan. Kuitenkin Ulla Anttilan kirjallisen kysymyksen allekirjoitti 130 kansanedustajaa, Könkkölä sanoo.

Facebook
Twitter
WhatsApp