Vihreät mepit toivovat Suomelta painokkaita päästövähennystavoitteita ja avoimuuden edistämistä

Suomen hallituksen sitoutuminen hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä on hieno malli koko EU:lle, Euroopan parlamentin vihreät suomalaismepit ja entiset ministerit Heidi Hautala ja Ville Niinistö sanovat. Suomella on EU-puheenjohtajuuskaudella mahdollisuus ilmastojohtajuuteen.

– Suomi pyrkii saamaan jäsenmaiden kesken aikaan pikaisen sovun hiilineutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä. Se on hyvä askel, mutta ei vielä riitä. Monille maille pitkän aikavälin tavoitteen asettaminen on vain tapa välttää uusia päätöksiä lähivuosina. Siksi Suomen on myös ajettava ponnekkaasti puheenjohtajana vuoden 2030 päästövähennystavoitteen nostamista ja erityisesti päästökaupan kiristämistä, jotta se kannustaa uusiin puhtaisiin energiaratkaisuihin, Ville Niinistö sanoo.

Heidi Hautala on tyytyväinen Suomen pyrkimyksiin edistää kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista EU:n kauppasopimuksissa. Tämä on myös Vihreiden tavoite Euroopan parlamentissa. 

– Parlamentin vihreät odottavat Suomelta konkreettisia toimia päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi. Suomi on juuri oikea maa muuttamaan neuvoston toimintatapoja läpinäkyvämmiksi. On aika avata jäsenmaiden kannat kansalaisille ja saada vihdoin aikaan pakollinen lobbarirekisteri. Suomen tuki määräenemmistöpäätöksille ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on omiaan vahvistamaan EU:n toimintakykyä. Onhan ennenkuulumatonta, että yksimielisyysvaatimuksen takia EU ei ole pystynyt tuomitsemaan esimerkiksi Kiinan ihmisoikeusloukkauksia, Heidi Hautala toteaa.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp