Valtiovarainministeriön esitys vie uskottavuuden hallituksen joukkoliikennepolitiikalta

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Heidi Hautala yhtyy liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtasen huoleen siitä, että valtiovarainministeriön budjettiesityksestä puuttuvat täysin ratahankkeet. Koska taajamajunaliikenteelle ei ole varattu  määrärahoja, näyttää siltä, ettei henkilöliikenne Mäntsälän ja Helsingin välillä lupauksista huolimatta toteudu. Tämä tekee alueen yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun sekä ekologisen kaupunkirakenteen jotakuinkin tyhjäksi. Mäntsälä on investoinut mittavasti asemanseudun palkittuun kaavoitussuunnitelmaan, jonka toteutuminen näyttää valtiovarainministeriön budjettiesityksen vuoksi valuvan hukkaan. Tonttien kysyntä ei luonnollisesti ole toivotunlainen, jos junat eivät pysähdy läheisellä asemalla.

On pelättävissä, että vuoden kuluttua Pendolinot jylistävät halki Mäntsälän ja jopa neljä tuhatta työmatkalaista jatkaa yksityisautoiluaan kohti pääkaupunkiseutua. Osa näistä työmatkalaisista on jo muuttanut Mäntsälään uskoen lupauksiin, joiden mukaan toimiva taajamajunaliikenne alkaa heti oikoradan valmistuttua. Työmatkoihin käytetty aika jopa puolittuu toimivilla junayhteyksillä. Kyse ei ole pelkästään liikenne-, vaan myös ympäristö-, työvoima-, alue, – ja perhepolitiikasta.

– Junien pysähtyminen tietäisi vain noin miljoonan euron investointia valtiolta ensi vuonna, mikä ei tämän suuruusluokan hankkeessa ole paljon, toteaa Hautala.

Asiasta viime maaliskuussa käydyssä  kansanedustaja Tuija Braxin aloittamassa suullisen kyselytunnin keskustelussa pääministeri Matti Vanhanen totesi, että kun laitetaan miljardi euroa rataan, niin sitä tulisi varmasti käyttää tehokkaasti. Myös ministeri Luhtanen halusi korostaa sitä, että on aivan järjetöntä edes ajatella niin, että rakennettaisiin rata pääkaupunkiseudun alueelle eikä sitten käytettäisi sitä. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että hallitus, jota kyseiset ministerit edustavat, on päätymässä juuri tämän kaltaiseen ratkaisuun.

Vihreän eduskuntaryhmän vuoden 2005 vaihtoehtobudjetissa esiin ottama työsuhdematkalippu on mukana myös ministeriön esityksessä: Liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt työsuhdelipulle myönnettävän verohelpotuksen käyttöönottamista ensi vuoden alusta. Tätä esitystä ei kuitenkaan huomioida valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa, joka on selkeässä ristiriidassa hallitusohjelman kanssa. Hallitusohjelma linjaa joukkoliikenteestä seuraavasti: ” työmatkaliikennettä ohjataan joukkoliikenteen käyttöön sekä selvitetään työsuhdematkalipun verotusarvon alentamisen mahdollisuutta”.

– Oikoradan taajamajunien karsinta leikkaa siivet työsuhdelipun tarkoituksenmukaisuudelta pääkaupunkiseudulla sekä hallituksen haluilta lisätä joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta, päättää Hautala.

Facebook
Twitter
WhatsApp