Tarvitaanko vastuullisuutta muihinkin konfliktiluonnonvaroihin?