Heidi Hautala Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin tilaisuudessa: Nuoret voimakkaammin mukaan EU:sta käytävään keskusteluun

Kansanedustaja Heidi Hautala (vihr.) haastaa suomalaiset nuoret ja nuorisojärjestöt keskusteluun Euroopan unionin tulevaisuudesta ja perustuslaillisesta sopimuksesta. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n tilaisuudessa perjantaina puhunut Hautala antoi myös arvostusta puhemies Lipposen tavalle tuoda EU-asioita valtiopäivien keskusteltavaksi.
Rooman sopimuksen 50-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetyn keskustelutilaisuuden “Pelastavatko nuoret Euroopan unionin?” keskeisimpänä kysymyksenä oli pohtia kuinka nuorten ääni kuuluu unionia koskevassa vuoropuhelussa.

– Asioista päätettäessä Euroopan unioni ei saa olla pelkkä ulkoinen kohde, vaan on korostettava avoimuuden ja osallisuuden merkitystä. Eurooppalainen yhteiskunta kuuluu kaikille kansalaisille, myös nuorille, joille on taattava mahdollisuus osallistua yhteiseen keskusteluun. Kansalaisilla on oltava yhtäläiset oikeudet vaikuttamiseen. Nuoret myös ymmärtävät usein vanhempiaan paremmin, että globalisaation hallinta edellyttää ylikansallista päätöksentekoa, sanoo Hautala.

Hautala haastaakin nuoret ja nuorisojärjestöt keskustelemaan Euroopan tulevaisuudesta ja kommentoimaan perustuslakikeskustelua. Hautala esittää, että vuoden 2009 eurovaalien yhteydessä äänestettäisiin myös perustuslaista.

– Kansanäänestyksiä ei tulisi nähdä riskinä, vaan mahdollisuuksina saada ihmiset tutustumaan asioihin, hälventämään ennakkoluulojaan ja oppimaan yhdessä, muistuttaa Hautala.

Vaalikeskusteluissa ei Hautalan mukaan ole myöskään tarpeeksi keskitytty kansainvälisiin tai Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin. Kansallisessa keskustelussa puhutaan sellaisesta EU:sta, jota ei oikeasti ole edes olemassa. EU eristetään omaksi laatikokseen eikä nähdä sitä, että sen toimimisen varmistamiseksi jäsenmaiden on otettava vastuuta sen yhteisestä kehittämisestä. Suomalaisessa eurooppakeskustelussa Hautala näkee kuitenkin myös myönteisiä piirteitä:

– Esimerkiksi eduskunnan puhemiehen tapa tuoda Euroopan unionia koskevia ajankohtaisia asioita keskusteluun eduskunnan täysistunnossa ansaitsee kiitosta. Tästä on hyvä jatkaa kansallisen EU-keskustelun vahvistamista, sanoo Hautala.

EU täyttää maaliskuussa tasavuosia, kun Rooman sopimuksen allekirjoittamisesta tulee kuluneeksi 50 vuotta. Nuoret ovat yleensä olleet Euroopan yhdentymiseen myönteisimmin suhtautunut väestönosa, kuitenkin samaan aikaan monet unionin ongelmat koskettavat eniten juuri nuoria. EU:lla on ongelmia kuulla nuoria, ja nuorten on vaikeata saada ääntään kuuluville.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry järjesti yhteistyössä Eurooppanuorten, Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO:n sekä Euroopan komission Suomen edustuston kanssa avoimen keskustelutilaisuuden Euroopan unionin tulevaisuudesta. Tilaisuus oli osa kaikissa EU:n jäsenmaissa järjestettäviä “Your Europe – Your Future, Youth Debates for tomorrow’s Europe” -keskustelusarjaa.

Suomen kansallisesta keskustelusta lähetetään kuusi osallistujaa edustamaan Suomea Roomassa 24.-25.3. järjestettävään yleiseurooppalaiseen Rome Youth Summit – tapahtumaa

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry. on suomalaisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön etu- ja palvelujärjestö. Allianssi on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, jonka tarkoituksena on muun muassa edistää osallistumista päätöksentekoon ja nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi. Lisätietoa www.alli.fi

Facebook
Twitter
WhatsApp