Suomen ja Mosambikin ministerit: maamme voivat oppia toisiltaan

“Globaalissa maailmassa meidän on hyvä oppia toisiltamme. Suomessa mietitään Afrikan tapahtumia, mutta myös afrikkalaiset saattavat pohtia, mitä Euroopan taloudessa on meneillään”, sanoi ulkoministeri Erkki Tuomioja yhteisessä tiedotustilaisuudessa kehitysministeri Heidi Hautalan ja Mosambikin ulkoministeri Oldemiro Balóin kanssa.[:]

Suomessa 7.-9. syyskuuta vieraileva Mosambikin ulkoasiain- ja yhteistyöministeri Oldemiro Balói tapasi sekä ulkoministeri Erkki Tuomiojan että kehitysministeri Heidi Hautalan.

“Palasimme juuri Ruotsissa järjestetystä Pohjoismaiden ja kahdeksan Afrikan maan ulkoministerien yhteisestä kokouksesta, joka tarjosi erinomaisen tilaisuuden epäviralliseen ja avoimeen keskusteluun. Malmössä esillä olivat ajankohtaiset kansainväliset asiat, Afrikan kehitys ja kriisit. Kahdenvälisesti olemme keskustelleet Suomen ja Mosambikin kahdenvälisistä suhteista”, ministeri Tuomioja kertoi.

Eväitä kehityspolitiikkaan

“On kiinnostava kuulla, millaista evästystä kumppanimaan ministeri antaisi kehityspoliittisen toimenpideohjelman laadintaan”, sanoi kehitysministeri Heidi Hautala. Ministeri Balói kertoi tulleensa Suomeen otolliseen aikaan, kun Suomessa on käynnistymässä uuden ohjelman valmistelu.

Ministeri Hautala kertoi keskustelujen sujuneen avoimessa hengessä. “On muistettava, että oma finanssikriisimme koskettaa myös maailman köyhimpiä, ja heidät on pidettävä mielessä – myös nyt, kun neuvottelemme Suomen valtion budjetista.”

“Keskustelimme ministeri Hautalan kanssa uudesta ohjelmasta, ja odotan innokkaasti sen valmistumista. Suomen hallituksen toimet sopivat hyvin maailman tämän hetken kehitykseen. Budjettituki on Mosambikille tärkeä keino vähentää köyhyyttä. Se lisää hallituksemme omistajuutta ja omien talousjärjestelmiemme käyttöä yhteistyössä. Samalla budjettituen käyttö on oppimisprosessi, josta molemmat kumppanimaat voivat hyötyä”, ministeri Balói sanoi.

Suomen kehitysyhteistyön suurin kumppani

“Suomi on tärkeimpiä kehityskumppaneitamme köyhyyden vähentämisessä. Suomi on ollut Mosambikissa jo ennen itsenäisyyttämme ja pysynyt rinnallamme sekä hyvinä että pahoina aikoina”, Balói kiitteli.

Mosambik on ollut Suomen kehitysyhteistyön pitkäaikainen yhteistyömaa vuodesta 1987 lähtien. Vuonna 2010 Mosambik oli Suomen kahdenvälisen kehitysyhteistyön suurin kumppani, ja Suomen apu Mosambikille oli 31,5 miljoonaa euroa.

Suomi antaa Mosambikille yleistä budjettitukea sekä tukee opetus, maatalous- ja terveyssektoreita. Budjettituki muun muassa mahdollistaa poliittisen keskustelun maan hallituksen kanssa. Suomi toimi vuonna 2010 myös merkittävässä roolissa Mosambikin budjettitukiryhmän puheenjohtajana.

Katso tallenne tiedotustilaisuudesta ulkoministeriön sivuilta.

(Julkaistu ulkoministeriön verkkosivuilla formin.finland.fi 9.9.2011)

Facebook
Twitter
WhatsApp