Suomen ihmisoikeustilanne maailmanyhteisön suurennuslasin alla

Suomi osallistuu 23. toukokuuta toista kertaa YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkasteluun (Universal Periodic Review, UPR). Vuoropuhelussa YK:n jäsenvaltiot esittävät Suomen valtuuskunnalle kysymyksiä kansallisesta ihmisoikeustilanteesta ja antavat suosituksia sen kehittämiseksi. Ministeri Hautala johtaa Suomen valtuuskuntaa.[:]

Ulkoministeriön tiedote 23.5.2012:

Suomi osallistuu 23. toukokuuta toista kertaa YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkasteluun (Universal Periodic Review, UPR). Ihmisoikeusneuvosto tarkastelee kaikkien YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilannetta noin neljän vuoden välein. Genevessä toteutettava tarkastelu tarkoittaa käytännössä kolmen ja puolen tunnin mittaista vuoropuhelua kehitysministeri Heidi Hautalan johtaman Suomen asiantuntijavaltuuskunnan ja muiden YK:n jäsenvaltioiden välillä. UPR-vuoropuhelu kuuluu Suomen ihmisoikeuspolitiikan merkittävimpiin tapauksiin tämän vuoden aikana.

Vuoropuhelussa YK:n jäsenvaltiot esittävät Suomen valtuuskunnalle kysymyksiä kansallisesta ihmisoikeustilanteesta ja antavat suosituksia sen kehittämiseksi. Toisen UPR-tarkastelukierroksen painopiste on aiempien suositusten täytäntöönpanossa sekä edellisen kierroksen jälkeen saavutetussa kehityksessä. Tarkastelun jälkeen Suomen tulee valmistella hyväksymiensä suositusten kansallista täytäntöönpanoa.

Vuoropuhelua voi seurata avoimesti YK:n videolähetyksen kautta (linkki alla). Lisäksi viranomaisia, järjestöjä ja ihmisoikeustoimijoita on kutsuttu ulkoministeriön järjestämään tilaisuuteen, jossa vuoropuhelua voi seurata suorana videolähetyksenä. Tilaisuuden kutsujana on ihmisoikeussuurlähettiläs Ann-Marie Nyroos.

Suomen lähtökohtia UPR-tarkastelussa ovat avoimuus, laajapohjainen yhteiskunnallinen konsultointi, valmius rakentavaan vuoropuheluun ja itsekriittiseen tarkasteluun sekä kansallisen ja kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan koherenssin tärkeys. Omalla panoksellaan Suomi tukee samalla yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun kehittymistä painoarvoltaan entistä merkittävämmäksi kansainväliseksi ihmisoikeuksien edistämisen välineeksi.

Tarkasteluun valmistautuminen on ollut koko valtionhallinnon yhteishanke, jota on johtanut ulkoministeriö. Suomen laajaan asiantuntijavaltuuskuntaan osallistuvat edustajat oikeusministeriöstä, sisäministeriöstä, puolustusministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, ulkoministeriöstä, ympäristöministeriöstä sekä Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen osallistuu myös valtuuskuntaan. Valtuuskunnan tarkkailijajäseninä ovat lisäksi Saamelaiskäräjien varapuheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio sekä kansalaisjärjestöjen edustajana Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Martta October.

Suomi toimitti tarkastelua varten kansallisen raporttinsa YK:lle maaliskuussa. Raportissa kerrotaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa ja ensimmäisellä tarkastelukierroksella vuonna 2008 hyväksyttyjen suositusten täytäntöönpanosta. Raportissa annetaan muun muassa sitoumus perus- ja ihmisoikeuksien täytäntöönpanon seurannan kehittämiseksi.

Kansalaisyhteiskunnalla oli merkittävä panos kansallisen raportin laatimisessa. Myös tarkastelussa saatavien suositusten täytäntöönpanovaiheessa tarvitaan hallituksen ja viranomaisten lisäksi kansalaisyhteiskunnan aktiivista osallistumista ja tukea.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Erik Lundberg, ihmisoikeuspolitiikan yksikkö, puh. 09 160 55 349, 040 352 0955, kehitysministeri Heidi Hautalan diplomaattiavustaja Maria Kurikkala, puh. 09 160 56 516, 0400 735 991, kehitysministeri Heidi Hautalan lehdistöavustaja Milma Kettunen, puh. 09 160 56 435, 040 522 9869

– Suomen UPR-vuoropuhelu Genevessä verkossa YK:n videolähetyksenä
– Lisätietoa Suomen UPR-tarkastelusta ulkoministeriön verkkosivuilla

Facebook
Twitter
WhatsApp