Siviilikriisinhallintaa on vahvistettava

Hautalan mukaan siviilikriisinhallintaa on vahvistettava yhdessä sotilaallisen kriisinhallinnan kanssa. Euroopan parlamentin vihreiden puheenjohtaja Heidi Hautala haluaa tehostaa Euroopan unionin omaa kriisinhallintaa. “Kosovon kriisi osoitti, että kansainvälistä kriisinhallintaa ei voi jättää yksinomaan Naton vastuulle”, Euroopan parlamentin täysistunnossa keskiviikkona puhunut Hautala sanoi. [:] Hautala vastasi täysistuntopuheessaan Euroopan unionin ulkopoliittisen edustajan Javier Solanan käsityksiin eurooppalaisen turvallisuus- ja puolustusidentiteetin kehittämisestä. Hautala kertoi, että vihreiden enemmistö hyväksyy ajatuksen EU:n yhteisestä kriisinhallinnasta. Vihreät haluavat kuitenkin asettaa toiminnalle useita ehtoja. “Ulkopolitiikan on oltava entistä johdonmukaisempaa ja avoimempaa uskottavuuden ja konfliktien ennaltaehkäisyn tehostamiseksi”, Hautala sanoi. “Kosovon ja Tshetshenian kriisit osoittavat, että kansainvälinen yhteisö ei arvioi ihmisoikeusloukkauksia samoilla kriteereillä.” Hautala torjui mallin, jossa Javier Solana vastaisi yksinomaan sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja jättäisi muun toiminnan ulkopolitiikasta vastaavan komission jäsen Chris Pattenin vastuulle. Hautalan mukaan EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan on panostettava ensisijaisesti konfliktien ehkäisyyn, luottamusta lisääviin toimiin ja sovitteluun. Hautala antoi tunnustusta Suomen puheenjohtajuuskaudelle, joka on ollut aktiivinen ei-sotilaallisen kriisinhallinnan kehittämisessä. Hautala painotti, että Nato-jäsenten lisäksi Euroopan unionissa on neljä liittoutumatonta jäsenmaata, joilla on myös sanansa sanottavana eurooppalaisen turvallisuus- ja puolustusidentiteetin kehittämiseen. “EU:sta ei tule tehdä Naton eurooppalaista pilaria, vaan EU:n kriisinhallinnan on perustuttava yhteistyöhön YK:n kanssa”, Hautala sanoi. “Jokaisen jäsenvaltion tulee voida tapauskohtaisesti päättää osallistumisestaan yksittäisiin operaatioihin. Kansainvälistä turvallisuutta rakennetaan usean eri järjestön yhteistyönä. EU:n ja Naton pitäminen erillään on siten pikemminkin voimavara kuin rasite.”

Facebook
Twitter
WhatsApp