Naisnäkökulma myös ulkopolitiikkaan

Vihreän liiton presidenttiehdokas Heidi Hautala sanoi maanantaina Helsingissä, että EU:n tulisi tunnustaa naisten keskeinen rooli konfliktien ehkäisyssä, sovittelussa ja jälleenrakentamisessa: “Sodat ovat yhä useammin valtioiden sisäisiä. Niiden uhreja ovat entistä enemmän siviilit, tavalliset naiset, lapset ja vanhukset. Kun EU kehittää omaa kriisinhallintaansa, on sotilaalliset keinot otettava käyttöön vasta sitten, kun kaikki voitava on tehty rauhanomaisen yhteistyön avulla.” “Siviilien tulee voida osallistua kriisien ennaltaehkäisyyn, ja erityisesti naisilla voi olla ratkaiseva vaikutus toimittaessa pitkäjänteisesti kansalaisyhteiskunnan ja yhteistyön keinoin”, totesi Hautala eduskunnassa pidetyssä turvallisuuspolitiikan naisnäkökulmaa pohtineessa seminaarissa. “Kestävä rauha edellyttää rakenteellisia muutoksia ja tasa-arvonäkökulman huomioonottamista myös ulko- ja kauppapolitiikassa”, lisäsi Hautala. [:] Hautala toivoi, että EU-maat lunastaisivat viimeinkin Pekingisssä 1995 antamansa lupaukset. “Valtavirtaistamista on toistaiseksi toteutettu vain kehitysyhteistyöpolitiikassa ja tämäkin on jäänyt puutteelliseksi. Esimerkiksi maailmankaupan vapauttaminen ei ole toistaiseksi auttanut lievittämään köyhyyttä tai parantamaan naisten asemaa. Tariffivähennykset ovat syöneet monen kehitysmaan tuloja ja johtaneet menoleikkauksiin naisia työllistävällä ja naisten ajankäyttöön vaikuttavalla sosiaalisektorilla.” “WTO:n tulevalla kierroksella EU:n tulee huolehtia siitä, että järjestö ottaa tasa-arvonäkökulman huomioon kaikilla sektoreilla ja että EU:n syrjinnän vastaista lainsäädäntöä sovelletaan myös kansainvälisissä kauppasopimuksissa.”

Facebook
Twitter
WhatsApp