Pohjoiset ympäristöongelmat ja hyvinvointikuilu vaativat huomiota

LEHDISTÖTIEDOTE 15.1.2003

Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala

Euroopan parlamentti haluaa vaikuttaa Pohjoisen ulottuvuuden politiikkaan:
Pohjoiset ympäristöongelmat ja hyvinvointikuilu vaativat huomiota:

Ulkosuhteista vastaava komissaari Chris Patten selventää tänään Euroopan parlamentin täysistunnossa komission suunnitelmaa pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelmaksi 2004- 2006. Heidi Hautala pyysi Sveitsi, Islanti, Norja-valtuuskunnan puheenjohtajan ominaisuudessa puhemies Coxia kutsumaan komissaarin täysistuntoon varmistaakseen, että valmistelussa huomioidaan myös Euroopan parlamentin näkemys toimintaohjelman painopisteistä. Pohjoisen ulottuvuuden politiikka samoin kuin arktinen yhteistyö kuuluu Hautalan johtaman valtuuskunnan toimialaan.[:]

“Unionin täytyy ryhtyä aktiivisiin toimiin pohjoisten ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Uuden toimintaohjelman käynnistyessä Itämeri on käytännöllisesti katsoen EUn sisämeri. Venäjän uudet öljysatamat lisääntyvine öljykuljetuksineen ovat uhka merenkulun turvallisuudelle ja Itämeren ekosysteemille. Itämeri ei kestäisi Prestigen kaltaista öljykatastrofia,” Hautala huomauttaa.

“Johdonmukainen pohjoisen ulottuvuuden politiikka vaatii rahoituksen ongelmien ratkaisua. EUn omat rahoitusvälineet on saatava tukemaan toisiaan nykyistä paremmin. Unionin, jäsenmaiden ja kansainvälisten rahoituslaitosten yhteistyö ympäristöhankkeissa vaikuttaa lupaavalta ja tuo nopeasti tuloksia. Unionin tulee harkita vuoden 2004 talousarvioissa myös oman budjetin myöntämistä pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelmalle.”
“Itämeren ohella toinen keskeinen ympäristöongelma alueella on Barentsin meren ydinjätteet. Ydinsaasteiden siivouksen esteenä on ollut myös Venäjän haluttomuus ratkaista sopimustekniset ongelmat. Viime viikolla Barentsin euroarktisen neuvoston kokouksen puitteissa on syntynyt tervetullut sopu MNEPR -sopimuksen allekirjoituksesta; nyt on tärkeää huolehtia, että Venäjä todella vie asian päätökseen ja ydinturvallisuushankkeet pääsevät vihdoin käynnistämään, ” Hautala jatkaa.

“Pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelmassa on annettava asiaankuuluva huomio arktisille alueille, missä ilmastonmuutos uhkaa jo nyt ekologista tasapainoa iki-roudan sulaessa. Alkuperäiskansojen edustajat on otettava mukaan valmisteluun ja heidän erityistarpeensa on otettava huomioon,” Hautala painottaa. “Tämä on varmasti yksi tärkeimmistä keskustelunaiheistamme alkuperäiskansojen edustajien kanssa, kun he, saamelaisista inuiteihin, saapuvat ensimmäistä kertaa vierailulle Euroopan parlamenttiin vielä tänä keväänä Sveitsi, Islanti, Norja-valtuuskunnan aloitteesta,” Hautala jatkaa.

“Ympäristöongelmien ohella pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelman tulisi painottaa myös sosiaalisten ongelmien ja terveydenhuollon eriarvoisuuden lieventämistä unionin ulkorajoilla. Suomalaisten eri tahojen käynnistämät terveydenhuoltohankkeet lähialueilla ovat hyvä alku ja toimintaohjelman tulisi antaa välineitä laajemmalle yhteistyölle tulevaisuudessa. Hyvinvointikuilun aiheuttamia ongelmia rikollisuudessa, naiskaupassa ja prostituutiossa ei voi ratkaista pelkällä rajavalvonnalla”, Hautala sanoo.

Facebook
Twitter
WhatsApp