Perheen sisäinen adoptio mahdolliseksi nais- ja miespareille

Heidi Hautalan puheenjohtama lakivaliokunta hyväksyi tänään mietinnön perheen sisäisestä adoptiosta rekisteröidyssä parisuhteessa.

Eduskunta tiedottaa:

Lakivaliokunta on perjantaina 24.4.2009 hyväksynyt mietinnön perheen sisäisen adoption mahdollistamisesta rekisteröidyssä parisuhteessa (LaVM 5/2009 vp – HE 198/2008 vp).

Tarkoituksena on parantaa rekisteröityjen parien perheissä elävien lasten oikeudellista asemaa. Lapsella ei nykylainsäädännön mukaan ole oikeutta saada elatusta vanhempansa parisuhdekumppanilta eikä hänelle voida vahvistaa tapaamisoikeutta, jos parisuhde purkautuu. Jos lapsen vanhempi kuolee, lapsen huollon järjestämiseen voi liittyä ongelmia. Lapsi ei myöskään peri vanhempansa parisuhdekumppania tai tämän sukulaisia. Mainitut ongelmat voidaan poistaa, kun lapsesta tulee rekisteröidyn parin yhteinen lapsi. Arvioiden mukaan perheen sisäistä adoptiota tullaan parin ensimmäisen vuoden aikana lain voimaantulon jälkeen hakemaan suhteellisen pienessä määrässä perheitä, alle 200 perheessä.

Biologisten vanhempien oikeudet on turvattu tehokkaasti, sillä jo nykyisin voimassa olevan pääsäännön mukaan adoptiota ei voida vahvistaa ilman vanhempien suostumusta. 

Myös sellainen pari, jonka rekisteröity parisuhde on purettu ennen lain voimaan tuloa, voisi hakea perheen sisäistä adoptiota siirtymäaikana. Valiokunta ehdottaa siirtymäajan pidentämistä esitetystä kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen.

Mietintöön sisältyy yksi vastalause.

Facebook
Twitter
WhatsApp