Ydinvoima ei tuota kestäviä ratkaisuja vaan kestäviä ongelmia – kyllä kansanäänestykselle

Kansanedustaja Heidi Hautala ydinvoimamielenosoituksessa Helsingissä 25.4.:

Viime vuosien keskustelussa ydinvoimateollisuus on yrittänyt tehdä silmänkääntötempun ja pestä ydinvoiman puhtaaksi, turvalliseksi ja jopa kotimaiseksi energiamuodoksi. Ydinvoima ei kuitenkaan tuota ilmasto- ja energiakriisiin kestäviä ratkaisuja vaan kestäviä ongelmia. Ydinaineiden leviämisriski kasvaa, kun poliittisesti epävakaat maat pyrkivät hankkimaan ydinvoimaa. Presidentti Obaman päätös lopettaa Yucca-vuoreen Nevadaan suunniteltu ydinjätevaraston rahoittaminen on osoitus siitä, että ydinjäteongelmia ei ole pystytty ratkaisemaan. Geologit varoittavat Suomessakin, että kaikkia Olkiluodon tulevan ydinjäteluolaston riskejä ei ole otettu huomioon. Onnettomuusriski on aina olemassa.[:]

Ydinvoiman vaihtoehdot, tuuli-, aurinko- ja biovoima kehittyvät nyt yhä nopeammin. Tähän vaikuttaa osaltaan EU:n energia- ja ilmastopaketti, joka kaikkine puutteineenkin on vahva signaali siitä, mistä nyt tuulee yhä voimallisemmin. Ydinvoimaan turvautuminen on hukkuvan takertumista oljenkorteen, vaikka rantaankin pääsisi uimaan. Uusiutuva energia tehdään turvallisilla teknologioilla, jotka osataan Suomessa. On siirryttävä puuhun, biokaasuun, tuuleen ja muihin uusiutuviin energiantuotantomuotoihin pohjautuvaan talouteen Näin saavutamme edelläkävijän aseman ja luomme uutta teknologiavientiä ja työtä kaikkialle Suomeen.

Suomessa sähkönkulutus on suorastaan romahtanut kahden viime vuoden aikana. Tästä ei voi syyttää yksistään metsäteollisuuden nopeaa rakennemuutosta ja taloustaantumaa. Voidaan olettaa, että eri toimijat alkavat ottaa energian säästön ja sen käytön tehostamisen tosissaan. Uuden energiakäyttäytymisen vaikutukset tulevat näkyviin vähitellen, kun energiatehokkuusohjelmat ja uudet ohjauskeinot alkavat toden teolla vaikuttaa. Siksi teollisuuden vaatimuksia lisäydinvoimasta ei voi pitää vakavasti otettavina. Hallituksen ilmasto- ja energiastrategiassa todetaan nimenomaisesti, että jos sähkönkulutusarviot muuttuvat, on vastaavasti muutettava myös strategian tavoitteita.

Hallituksen ilmasto- ja energiastrategia sulkee myös pois ydinvoiman tuotannon sähkönvientiin. Näyttää siltä, että juuri siihen kuitenkin ajaudutaan, jos teollisuuden ydinvoimahakemuksia hyväksytään. Lukemattomissa keskusteluissa suomalaisten kanssa olen voinut varmistua siitä, että täällä ei haluta ryhtyä tuottamaan ydinsähköä muiden maiden tarpeisiin. Suomalaiset eivät halua jäädä haitankärsijöiksi, kuten huolehtimaan muiden maiden tuottamista ydinjätteistä. Samaa kuvaa vahvistavat Arevan ja muiden kaivosyhtiöiden hiljattain tekemät päätökset vetäytyä pikkuhiljaa uraaninetsinnästä. Missään ei haluta uraanikaivosta omalle paikkakunnalle. Siksi onkin ilahduttavaa, että tulevassa kaivoslaissa kunnille on varattu veto-oikeus uraanikaivosten perustamiseen.

Kansalaisjärjestöt ovat tehneet aloitteen kansanäänestyksestä koskien ydinvoiman lisärakentamista Suomeen. Kansanedustajana haluan tukea ja edistää tämän aloitteen toteutumista. Laajalla yhteistyöllä voimme vakuuttaa eduskunnan enemmistön siitä, että kysymys ei ole ihmisille liian vaativa vaan sellainen, johon jokainen voi vastata kyllä tai ei: haluatteko, että Suomen energiatulevaisuuteen kuuluu uusien ydinvoimaloiden rakentaminen?

Mitä vastaamme?

Facebook
Twitter
WhatsApp