Parlamentti tukee eurooppalaista suojelumääräystä

PARLAMENTTI TUKEE EUROOPPALAISTA SUOJELYMÄÄRÄYSTÄ – SUOJA VÄKIVALLALTA HALUTAAN ULOTTAA RAJOJEN YLI

Euroopan parlamentti antoi tänään tukensa eurooppalaiselle suojelumääräykselle. Eurooppalaisen suojelumääräyksen tarkoituksena on suojata henkilöä, johon kohdistuu väkivallan uhka. Kansalaisen muuttaessa toiseen EU-maahan hän voi saada uudessa maassa suojaa toisessa maassa saamansa suojelumääräyksen perusteella. [:]Suojelumääräys voi sisältää esimerkiksi kiellon vaaraa aiheuttavalle henkilölle lähestyä suojeltavaa henkilöä tai ottaa yhteyttä uhriin. Laki kattaisi seksuaalisen väkivallan uhrien lisäksi myös muut  väkivallan uhrit.  

– Eurooppalainen suojelumääräys vahvistaa uhrin oikeuksia, sillä suoja väkivallalta ei enää tulevaisuudessa pysähdy rajoihin, toteaa direktiivin valmisteluun sisä- ja oikeusasioiden valiokunnassa osallistunut Heidi Hautala.  

– Pelkkä direktiivi ei vielä riitä. Tarvitaan valistuskampanjoita, joilla lisätään tietoutta mahdollisuudesta eurooppalaiseen suojelumääräykseen. On hyvä, että jäsenmaita kannustetaan kouluttamaan viranomaisia, mutta tiedottamista ei tulisi tehdä vain olemassa olevien tiedotuskampanjoiden sisällä, kuten nyt esitetään, Hautala sanoo.  

– Olisin halunnut soveltamisalaan mukaan laajemmin ennaltaehkäisyn, jolloin suojeltavan henkilön ei siis ole välttämättä vielä tarvinnut joutua väkivallan uhriksi. Nyt mukana on kuitenkin uhkaava käyttäytyminen, kun se on rikokseksi määritelty. Olisi ollut myös tarpeen määritellä tarkemmat aikarajat sille, kuinka nopeasti eurooppalainen suojelumääräys on saatava voimaan. Lisäksi olisi tutkittava, voisiko suojelumääräyksen ulottaa jatkossa myös EU:n ulkopuolisiin maihin, kommentoi Hautala.  

Parlamentin mukaan eurooppalaisen suojelumääräyksen tulee huomioida erot kansallisessa lainsäädännössä. Sen on voitava perustua erilaisiin suojelumääräyksiin eli ei pelkästään rikosoikeudellisiin määräyksiin. Näin esimerkiksi Suomen lähestymiskiellot eivät jäisi direktiivin ulkopuolelle. Parlamentti toivoo, että tältä pohjalta suojelumääräyksestä päästään sopuun. Neuvoston tulee vielä hyväksyä parlamentin ja Belgian puheenjohtajamaan neuvottelema kompromissi, mutta tällä hetkellä jäsenmaissa ei ole riittävää enemmistöä suojelumääräyksen hyväksymiseksi.

Facebook
Twitter
WhatsApp