Parlamentti antoi tukensa eläinkokeiden lopettamiselle

Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala Lehdistötiedote 11.6.2002

EU:n parlamentti on päättänyt kieltää sekä eläinkokeilla testatun kosmetiikan myynnin että kosmetiikan kehittämiseksi tehtävät eläinkokeet. Parlamentin selkeä enemmistö äänesti kieltojen puolesta 11. kesäkuuta. [:]

“Vihdoin kosmetiikkateollisuudella on todellinen syy kehittää vaihtoehtoisia menetelmiä eläinkokeille”, Heidi Hautala kommentoi parlamentin päätöstä.

Nyt hyväksytty päätös sisältää välittömän myyntikiellon, mikäli eläinkokeelle löytyy vaihtoehtoinen menetelmä. Täydellinen myyntikielto alkaa viisi vuotta direktiivin hyväksymisen jälkeen. Parlamentti hyväksyi äänestyksessä poikkeuksen kolmelle erityiselle koetyyppille, jotka tulee korvata muilla menetelmillä viimeistään 10 vuoden päästä direktiivin hyväksymisen jälkeen. Vuonna 2005 voimaan astuu myös kosmeettisten tuotteiden testauskielto.

“Eläinkokeilla testatun kosmetiikan myyntikielto takaa, että eläinkokeita ei vain siirretä EU:n ulkopuolelle. Tämä ongelma olisi saattanut tulla eteen, jos EU:n alueella vain testaaminen olisi ollut kiellettyä”, Hautala täsmentää.

Vuosittain arviolta 38 000 eläintä kärsii kosmetiikkateollisuuden eläinkokeissa, vaikka turvallisia kosmetiikan raaka-aineita löytyy vähintään 8 000. Myyntikielto koskee kosmetiikkaa, joka on testattu eläimillä direktiivin voimaantulon jälkeen. Se ei siis poista markkinoilla jo olevia tuotteita. Eläinkokeilla testatut kosmetiikka-tuotteet on kuitenkin merkittävä selkeästi jo vuodesta 2004 lähtien.

Eläinkokeita käsittelevän direktiivin (76/768/EC) uudistaminen on edennyt hitaasti. Myyntikiellon piti astua voimaan jo kesällä 2000. Komissio ja neuvosto ovat halunneet luopua myyntikiellosta ja pitäytyä direktiivissä pelkässä testikiellossa kauppapoliittisiin syihin vedoten.

Seuraavaksi asia etenee taas ministerineuvostoon. Mikäli jäsenmaat eivät hyväksy parlamentin tekemiä tarkistuksia, asia siirtyy toimielinten väliseen sovitteluun.

Lisätietoja: Heidi Hautala +358 50 60076

Facebook
Twitter
WhatsApp