Parlamentti äänesti Hautalan esittämän sitovan päästökauppajärjestelmän ja päästölupien osittaisen huutokaupan puolesta

Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala

Lehdistötiedote 10.10.2002

Sanoista tekoihin ilmastopolitiikassa:
“Euroopan parlamentti osoitti tämänpäiväisessä äänestyksessä pystyvänsä johdonmukaisiin päätöksiin asiakokonaisuuksissa, jossa EUn sitoumukset ympäristöpolitiikan alalla ja kansainvälinen kilpailukyky asettuvat jossain määrin vastakkain” Heidi Hautala toteaa selkeän äänestystuloksen jälkeen. Euroopan parlamentin mietintö vahvistaa komission päästökauppadirektiiviesitystä, jolla luodaan ensimmäinen valtioiden rajat ylittävä kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmä. [:]

Euroopan unioni on sitotunut Kioton sopimuksella vähentämään kasvihuonepäästöjään. Päästöjä rajoittavan lainsäädännön ja verotuksen ohella päästökauppa tarjoaa mahdollisuuden vähentää päästöjä kustannustehokkaasti. Teollisuudella on vuodesta 2005 lähtien mahdollisuus joko vähentää omia päästöjään suuntaamalla tuotantoprosessejaan ympäristöystävällisempään teknologiaan, tai ostaa päästölupia markkinoilta.

“Tämä direktiivi tulee pitkälti määrittämään EUn onnistumisen ilmastopolitiikassaan. Parlamentti pystyi omassa ensimmäisessä käsittelyssään vastustamaan paineita heikentää järjestelmää. Jos järjestelmä olisi perustunut vapaaehtoisuudelle tai päästölupien määrälle ei olisi asetettu kattoa, on selvää, että järjestelmän taloudellinen tehokkuus olisi menetetty siinä missä ympäristövaikuttavuuskin.”

Ratkaisun avaimet löytyivät Heidi Hautalan oikeus- ja sisämarkkina-asiainvaliokunnan lausuntoon neuvotteleman kompromissin perusteella. Ympäristövaliokunnan esittelijä Jorge Moreira da Silva (EPP, Portugal) neuvotteli samalta pohjalta eteenpäin tarkistuksen jonka täysistunto hyväksyi äänivyöryllä. “Ympäristöministeri Backmanin viimeaikaiset lausunnot osoittavat Suomen hallituksen olevan pitkälti samoilla linjoilla. Toivoisinkin ministerineuvoston tarttuvan tähän Parlamentin löytämään ratkaisuun, joka mahdollistaa rajoitetun jouston pakollisuudesta laitoskohtaisesti perustelluissa tapauksissa. Luonnollisesti Suomen sisäistä päästölupien jako-ohjelmaa pohdittaessa tulee ottaa huomioon eri teollisuuden alojen ja laitosten mahdollisuudet päästövähennyksiin ja muut kansainvälistä kilpailukykyä koskevat seikat.”

Täysistunto hyväksyi myös Hautalan tarkistuksen päästölupien jaon perusteista, jossa määritellään kahdeksi ensimmäiseksi kaudeksi 15% huutokauppaosuus. “Osittainen huutokauppaus takaa parhaiten uusien yritysten pääsyn markkinoille ja niiden yritysten palkitsemisen, jotka ovat jo tehneet paljon päästöjen alentamiseksi. On myös tärkeää antaa teollisuudelle investointivarmuus määrittelemällä jo tässä vaiheessa 2008 alkavan kauden päästölupien jakoperusteiden päälinjat ja takaamalla säästettyjen lupien siirtyminen seuraavalle kaudelle. Parlamentin äänestystulos lähettää komissiolle ja jäsenmaille voimakkaan viestin pitää kiinni päästökauppajärjestelmän taloudellisesta tehokkuudesta ja ympäristötavoitteesta.”

“Tanskan tulee nyt puheenjohtajamaana vastustaa Saksan hallituksen paineita siirtää asian käsittelyä neuvostossa. Aikataulun venyminen loisi epävarmuutta talouden toimijoille. EUn tulisi myös osoittaa kansainvälisille kumppaneille Delhin ilmastoneuvotteluissa kahden viikon kuluttua johtajuutta Kioton sitoumusten siirtämisessä käytäntöön. EUn molempien lakiasäätävän toimielinten myönteinen päätös komission esitykseen olisi tällainen signaali.” Hautala jatkaa.

Facebook
Twitter
WhatsApp