Parlamentissa laaja tuki tasa-arvoisemmalle huomiselle

Parlamentti äänesti tänään EU:n vuoden 2015 jälkeisestä tasa-arvostrategiasta. Mietinnössä vaadittiin selkeitä tavoitteita, käytännön toimia ja aiempaa tehokkaampaa seurantaa, jotta tasa-arvo voisi toteutua työelämässä, koulutuksessa ja päätöksenteossa. Oli hienoa, että parlamentin tasa-arvon kannattajat voittivat äänin 341-281. Huomattava joukko, 81 meppiä äänesti syystä tai toisesta tyhjää. Se ei kuitenkaan vaikuttanut lopputulokseen.

Tasa-arvon vastustajat pesivät pääosin kolmessa ryhmässä. Kokoomuksen EPP-ryhmän mepeistä 65 prosenttia, perussuomalaisten ECR-ryhmästä lähes kaikki sekä euroskeptikoiden EFDD-ryhmä, siihen kuuluva Italian viiden tähden liike poislukien, olivat valmiit hylkäämään raportin. Suomalaisista mepeistä vastaan äänestivät kuitenkin vain ECR:n Ruohonen-Lerner ja Halla-aho sekä ALDEn Takkula.

Vihreiden vaatimukset sotilaallisissa konflikteissa raiskattujen oikeudesta turvalliseen aborttiin, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien (SRHR) sisällyttämisestä seuraavaan EU:n terveysstrategiaan, erillisten strategioiden laatimisesta yhtäältä naisten oikeuksille ja tasa-arvolle, toisaalta LHBTI-sukupuolten yhdenvertaisuudelle sekä seksuaali-identiteetin “häiriöiden” poistamiseksi WHO:n mielenterveydellisten sairauksien listalta, saivat enemmistön taakseen.

Meppien enemmistö puolsi myös hallitusten naiskiintiöitä ja vaati EU:ta ratifioimaan Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastaisen yleissopimuksen.

Konservatiiviryhmä EPP oli tehnyt vaihtoehtoisen mietinnön, jossa ei ollut mainintaa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja –oikeuksista eikä sukupuolten yhdenvertaisuudesta. Siihen oli mahdutettu vain lyhyt viittaus naisiin kohdistuvasta väkivallasta ilman kummempia vaatimuksia EU-instituutioille. Yhdessä ECR-ryhmän kanssa se vaati erillisäänestyksiä mietinnöstä, jotta mm. vaatimukset isyysvapaasta, vanhempainvapaasta, naiskiintiöistä, naisten väkivallan ehkäisevästä lainsäädännöstä, seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista ja oikeudesta turvalliseen aborttiin saataisiin pois tekstistä.

Ennen äänestyksiä abortinvastaiset konservatiivijärjestöt ja niitä tukevat mepit kävivät rajua kampanjaa, jossa tasa-arvon kannattajat leimattiin lähes tappajiksi. Siitäkin huolimatta, ja onneksi, parlamentin edistykselliset voimat voittivat.

Facebook
Twitter
WhatsApp