Naisten oikeuksia polkeva poliittinen vaikuttaminen on tuotava näkyväksi

Kuva: Elena Zacharenko

Naisten oikeuksia vastustavat verkostot ovat päässeet vallan ytimeen monissa EU-maissa, usein populistipoliitikkojen näkyvällä tuella. Puolassa laajat mielenosoitukset turvallisen abortin puolesta jatkuivat koko syksyn. Tiukennuksia jo ennestään hyvin tiukkaan aborttilainsäädäntöön ajoi päähallituspuolue Laki ja oikeus.

Naisten oikeuksia, tasa-arvoa, LHBTI-oikeuksia  ja yhdenvertaisuutta rajoittavat anti-gender -liikkeet ulottuvat ympäri Eurooppaa aina Puolasta Espanjaan ja Slovakiasta Saksaan. 

Julkaisin neljä vuotta sitten selvityksen, miten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa rajoittavat tahot toimivat ja millä tavoin ne yrittävät vaikuttaa EU-tasolla. Nyt Anti-Gender Mobilisations in Europe –selvityksestä on julkaistu päivitetty versio, jonka on toimittanut Elena Zacharenko. Paljon on tapahtunut neljässä vuodessa ja anti-gender -liikkeiden myyräntyö on aiempaa ammattimaisempaa ja näkyvämpää. Ne pyrkivät vaikuttamaan näkyvästi EU-toimijoiden päätöksentekoon. 

Konservatiivisten voimien keinovalikoima omien tavoitteiden ajamiseen on laaja: kohdennetut oikeustoimet, viestintäkampanjat, valeuutiset ja muu disinformaatio, sosiaalisten verkostojen mobilisointi ja osallistuvan demokratian keinot, kuten kansalaisaloitteet. 

Liikkeitä kannattavien meppien määrä on kaksinkertaistunut viime kauteen verrattuna. Noin 15 prosenttia kaikista europarlamentaarikoista kannattaa taantumuksellisia arvoja. Suuri osa heistä kuuluu parlamentin äärioikeistolaiseen ID-ryhmään ja EU-kriittiseen ECR-ryhmään. Perinteisten arvojen suojelijoiksi nimittäyvät mepit väittävät, että lisääntymisterveysoikeudet heikentäisivät perinteisiä perhearvoja. Myös parlamentin suurimmasta ryhmässä konservatiivien EPP:ssä on anti-gender -liikkeiden kannattajia. Selvityksessä käymme läpi, millaisia taustavaikuttajia ja järjestöjä näiden meppien taustalta löytyy.  

Konservatiiviset arvot ja ajatukset on näissä kertomuksissa paketoitu valheellisesti ihmisoikeuskysymyksiksi, joiden kautta tarkastellaan ihmisarvoa. Tällaiseen vedätykseen on saatu onnistuneesti houkuteltua myös EU-toimijoita ja ryhmät ovat esittäneet seksuaali- sukupuolivähemmistöihin viittaavien termien poistoa parlamentin päätöslauselmista.

Naisten lisääntymisterveys ja -oikeudet on keskeinen tekijä vakaiden ja tasa-arvoisten yhteiskuntien menestyksen taustalla. On siis syytä pysyä valppaana ja tuoda naisten oikeuksia polkeva toiminta näkyväksi. 

Facebook
Twitter
WhatsApp