Näin korjataan Eurooppaa kestävällä tavalla

Euroopan parlamentti

Vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala on erittäin tyytyväinen komission esitykseen, joka korjaa Eurooppaa kestävällä tavalla. Komission esittää 750 miljardin euron elvytyspakettia, josta 500 miljardia myönnetään avustuksina ja 250 miljardia lainoina.

“Komissio on tehnyt kunnianhimoisen seuraavan sukupolven ohjelman, jolla EU nousee kriisistä ja astuu uuteen kestävään aikakauteen. Jäsenmaiden on jätettävä puolustusasemansa ja tartuttava viipymättä tilaisuuteen. Vaakalaudalla on koko unionin ja sen kansalaisten tulevaisuus.” Hautala toteaa.

“Esitykset EU:n omista tuloista sisältävät merkittäviä avauksia, kuten päästökauppatulot, hiilen rajamekanismi ja kertakäyttömuovivero. Toimet parantavat myös EU:n kilpailukykyä ja ekologista kestävyyttä. On mahdollista ratkaista useita ongelmia samaan aikaan.” Hautala sanoo.

“Jako 500 miljardia suorana tukena ja 250 miljardia lainoina on hyvä kompromissi. Varat myönnetään EU-ohjelmien kautta, mikä takaa varainkäytön vastuullisuuden ja seurannan”, Hautala toteaa.

Facebook
Twitter
WhatsApp