Ministerit Niinistö ja Hautala: Suomi myi periaatteensa Saudi-asekaupassa

Suomen hallitus päätti tänään myöntää vientiluvan Patrian Nemo-kranaatinheitinjärjestelmän myymiseen Saudi-Arabiaan. Vihreiden mielestä ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyvään maahan ei pidä viedä aseita.[:]

Hallituksen äänestyksessä ympäristöministeri Ville Niinistö äänesti päätöstä vastaan. Kehitysministeri Heidi Hautala ei voinut osallistua päätöksentekoon, sillä oikeuskanslerin mukaan valtioenemmistöisen yhtiön kuten Patrian omistajaohjauksesta vastaava ministeri on esteellinen.

Saudi-Arabia on kuningasperheen käsissä oleva diktatuuri. Minkäänlaista kokoontumis- tai yhdistymisvapautta ei ole eikä poliittisia puolueita sallita. Economics Intelligence Unitin vuoden 2010 indeksin mukaan Saudi-Arabia on maailman kahdeksanneksi vähiten demokraattinen valtio, jossa ihmisoikeudet ovat maailman heikoimpien joukossa.

Viranomaiset syyllistyvät kidutukseen, ja kuolemanrangaistuksen voi saada esimerkiksi muun uskonnon kuin islamin harjoittamisesta. Arabikevään mielenosoitukset tukahdutettiin ennen kuin ne edes pääsivät kunnolla alkamaan. Maaliskuusta lähtien mellakkapoliisi on useita kertoja avannut tulen mielenosoittajia vastaan.

Niinistö ja Hautala korostavat, että viemällä Saudi-Arabiaan aseita Suomi antaa signaalin, että ihmisoikeusloukkaukset ja diktatuuri ovat hyväksyttäviä toimintatapoja, joita Suomi on valmis asekaupoin tukemaan.

Hallitusohjelman mukaan Suomi korostaa EU:n yhteistä kantaa asekaupasta. EU:n kannan mukaan aseita ei pidä viedä maihin, joissa ihmisoikeustilanne on heikko ja riskinä on, että viranomaiset käyttävät aseita omia kansalaisiaan vastaan. Saudi-Arabian ihmisoikeustilanteen perusteella on selvää, että maahan ei pitäisi viedä aseita.

Hautalan mielestä nykytilanne, jossa vientiluvat myönnetään, kun kaupat on jo pitkälle sovittu, asettaa sekä päätöksentekijät että yhtiöt vaikeaan tilanteeseen. Hän toteaa, että olisi harkittava lain muuttamista niin, että lupahakemukset käsiteltäisiin varhaisemmassa vaiheessa.

– Tällöin myös mahdolliset viennin ulko- ja turvallisuuspoliittiset esteet olisivat paremmin yritysten tiedossa. Olisi myös tärkeää varmistaa, että EU:n yhteisiä asevientisääntöjä tulkitaan samalla tavalla eri maissa. Siksi tarvitaan lisää sääntöjen riippumatonta, julkista arviointia. Silloin yhtiöt olisivat keskenään tasavertaisemmassa kilpailutilanteessa, Patrian omistusohjauksesta vastaava ministeri Hautala sanoo.

– Onkin kysyttävä, onko kaikki kaupan. Tällä päätöksellä Suomen yhdeksi suurimmista asekauppakumppaneista tulee yksi maailman vähiten demokraattisista maista. Tällaista Suomi-brändiä me emme halua olla rakentamassa”, Ville Niinistö painottaa.

Teksti on Vihreiden tiedote, joka on julkaistu 15.12.2011

Facebook
Twitter
WhatsApp