Komission glyfosaattiehdotusta ei pidä hyväksyä

Heidi ja Satu Hassi vetosivat maatalous- ja ympäristöministeri Tiilikaiseen ennen 7.-8. maaliskuuta pidettävää neuvoston kokousta. Jäsenmaiden on silloin määrä äänestää komission ehdotuksesta, jonka mukaan torjunta-aineen, glyfosaatin myyntilupaa jatkettaisiin EU:ssa vuoteen 2031.

Hyvä ministeri Tiilikainen,

vetoamme Teihin, että Suomi äänestää komission glyfosaattia koskevaa täytäntöönpanoasetusta vastaan.

Komissio ehdottaa yleisesti käytössä olevan kasvinsuojelutehoaineen, glyfosaatin myyntiluvan jatkamista vuoteen 2031 asti. Komission odotetaan tuovan ehdotuksensa äänestykseen 7.-8. maaliskuuta pidettävään neuvoston pysyvään kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteaan.

Glyfosaatin haitallisuutta ihmisille ja eläimille on tutkittu runsaasti. Syksyllä 2015 WHO:n alainen Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen IARC:n raportissa esitettiin glyfosaatin luokittelemista todennäköisesti ihmiselle syöpävaaralliseksi. Komissio sitä vastoin nojaa EFSAn arvioon, joka ei odotuksista huolimatta huomioi IARC:n tuloksia. EFSAn positiivinen arvio perustuu kemianteollisuuden tutkimuksiin, joita ei voi pitää riippumattomina. Lisäksi tutkimusaineistossa on ilmennyt aukkoja. EFSA ei ole suostunut julkistamaan keskeisiä tutkimustuloksia, minkä vuoksi on mahdotonta avoimesti arvioida niiden luotettavuutta.

Tukesin kasvinsuojeluainerekisterissä on 45 glyfosaattia sisältävää valmistetta. Tehokkuutensa ja edullisuutensa vuoksi glyfosaattia käytetään laajasti rikkakasvien torjuntaan viljelysmailla, puutarhoissa, pelloilla, metsänviljelyssä ja puistoissa. Siten sen jäämät myös leviävät laajalti. MTT on tutkimuksissaan havainnut glyfosaatin puolittumisajan hidastuvan kylmissä oloissa ja savimaassa. Glyfosaatin on todettu kulkeutuvan maaperän eliöihin ja bakteereihin ja sitä kautta tuotantoeläimiin ja ihmisen suolistoon.

Useat EU-jäsenmaat ovat esittäneet glyfosaatin käyttöön rajoituksia ja kieltoja. Ainakaan Saksa, Hollanti ja Ranska eivät kannata myyntiluvan jatkamista komission ehdotuksen mukaisesti. Toivomme, että otatte vakavasti glyfosaatin mahdolliset haitat ihmisille ja eläimille ja huolehditte, että Suomi vastustaa komission ehdotusta jatkaa myyntilupaa sellaisenaan ilman rajoituksia.

Satu Hassi, ympäristövaliokunnan puheenjohtaja
Heidi Hautala, Euroopan parlamentin jäsen

Facebook
Twitter
WhatsApp