Kasvihuonekaasujen päästökauppa alkaa 2005

Sanoista tekoihin ilmastopolitiikassa: Kasvihuonekaasujen päästökauppa alkaa 2005

Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala

Lehdistötiedote 10.12.2002

“Ympäristöministerien eilen hyväksymä kanta päästökauppadirektiiviin takaa, että EUn sisäinen päästökauppajärjestelmä käynnistyy 2005. On äärimmäisen tärkeää, että yrityksillä on tästä nyt varmuus ja ne voivat ryhtyä valmistautumaan päästökauppaan. Euroopan parlamentin ensimmäinen käsittely varmasti helpotti ministerien ponnisteluja. Käsittely jatkuu nyt parlamentissa. Oman ryhmäni puolesta voin luvata, että Euroopan parlamentti toimii ripeästi ja keskittyy olennaiseen.” Heidi Hautala (vihr.) kommentoi ympäristöneuvoston eilisiltaista päätöstä.

Euroopan unioni on sitoutunut Kioton sopimuksella vähentämään kasvihuonepäästöjään. Päästöjä rajoittavan lainsäädännön ja verotuksen ohella päästökauppa tarjoaa mahdollisuuden vähentää päästöjä kustannustehokkaasti. “Tämä direktiivi tulee pitkälti määrittämään EUn onnistumisen ilmastopolitiikassaan.” Hautala painottaa.

Hautala aikoo perehtyä tarkkaan ministereiden hyväksymään kantaan: “Vaikka on epäilemättä saavutus, että neuvosto sai aikaan yhteisen kannan, on silti todettava, että parlamentin lokakuussa hyväksymä mietintö on sekä talouden että ympäristön kannalta tehokkaampi.”

“Näyttää siltä, että jäsenmaat ovat avanneet mahdollisuudet kokonaisten toimialojen sulkemiseksi direktiivin ulkopuolelle. Jäsenmaille tulee houkutus sulkea pois juuri ne alat, joilla on todennäköisesti tarve ostaa päästöoikeuksia. Sellaiset markkinat, joilla on voittopuolisesti myyjiä, eivät voi toimia. Tällainen päästökauppa ei ole taloudellisti tehokasta.”

“Neuvoston kanta ei myöskään pidä sisällään kattoa kansallisesti jaettaville päästölupien kokonaismäärille, mikä johtaa helposti siihen, että jäsenmaat jakavat päästöoikeuksia ylenmäärin. Näin ei voida varmistua siitä, että päästökauppa todella vähentää päästöjä. ”

Heidi Hautala

Facebook
Twitter
WhatsApp