Kansanedustaja, Nesteen hallintoneuvoston jäsen Heidi Hautala: Liiikenteen biopolttoaineelle tarvitaan ympäristökriteerit

YMPÄRISTÖKRITEERIT – Yhteiskunnan tuki kestävimmille vaihtoehdoille

Liikenteen biopolttoaineita tuotetaan hyvin erilaisista raaka-aineista, joista toiset ovat ilmaston tai luonnonsuojelun kannalta parempia kuin toiset.

– Biopolttoaineille on luotava ympäristökriteerit. Vain niin yhteiskunnan taloudellinen tuki voidaan ohjata sellaisille polttoaineille, joiden tuotanto on kestävällä pohjalla. Yritysten ja järjestöjen yhteistyössä laatimat
sertifikaatit voivat olla osa tätä järjestelmää, korostaa Heidi Hautala.

Viime päivinä on kiistelty erityisesti Nesteen Malesiasta tuoman palmuöljyn ekologisesta kestävyydestä. Neste on sitoutunut käyttämään vain sertifioitua öljyä heti kun se on mahdollista.

– Raaka-aineen kestävyys on toistuvasti ollut esillä hallintoneuvostossa. Elämme maailmassa, jossa ympäristönsuojelun laiminlyöminen on vakavasti otettava liiketoimintariski, toteaa Hautala, mutta korostaa samalla politiikan vastuuta.

Euroopan unioni on asettanut tavoitteeksi liikenteen biopolttoaineosuuden kasvattamisen 5,75 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä ja 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Unionin biopolttoaineita koskeva politiikka heijastuu koko maailmaan. Kun kysyntää kasvatetaan näinkin nopeasti, on olemassa riski, että
osa tavoitteesta tuotetaan kestämättömästi.

– Sertifikaateista ei ole apua silloin, kun kysynnän kasvu lisää painetta raivata arvokasta metsämaata palmuöljyn tuotannolle. Arviot siitä, kuinka paljon Kaakkois-Aasiassa voidaan kestävästi tuottaa palmuöljyä, vaihtelevat paljon. Minimiedellytys uskottavalle palmuöljysertifikaatille on tuotannon rajaaminen sademetsien ulkopuolelle, toteaa Hautala.

Koko maailma yrittää vastata samaan autoistumisen haasteeseen yhtä aikaa. Luonnonsuojelun ohella biopolttoaineiden tuotanto vaikuttaa ruoantuotantoon. Esimerkiksi Meksikossa maissin hinta on kaksinkertaistunut, koska Yhdysvallat haluaa lisää etanolia.

– Viimeistään vuonna 2010 tulisi tehdä väliarvio siitä, minkälaisia globaaleja vaikutuksia prosenttitavoitteilla on ollut ja voidaanko asetetut tavoitteet saavuttaa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi, esittää Hautala.

Hautala toivoo, että keskustelussa osataan erottaa tekniikka ja raaka-aineet toisistaan. Nesteen kehittämä toisen sukupolven tekniikka on ilmastotaseeltaan huomattavasti monia ensimmäisen sukupolven ratkaisuja parempi. Nestettä ja muita yhtiöitä tulee kannustaa tuotekehittelyyn raaka-aineen hankinnassa.

Facebook
Twitter
WhatsApp